Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 650/19 - uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2021-01-13

Sygn. akt IV K 650/19

PR Ds. 28.2019

PR Ds. (...).2019

7.WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2021r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący sędzia Waldemar Jędrzejewski

Protokolant Małgorzata Grygorcewicz

po rozpoznaniu w dniach 06.07., 14.09., 28.09., 06.11., 9.12. i 30.12.2020r. sprawy:

E. W. (1) (poprzednio B.-W.) córki M. i I., ur. (...) w S.,

oskarżonej o to, że:

I.  w okresie od 14.09.2010r. do 16.09.2010r. w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła A. M. (1) i S. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000,00 zł w ten sposób, że A. i S. M. (1) zawarli umowę pożyczki hipotecznej nr DK/P-H./ (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 57.701,04 zł, z której przekazali w/w uzyskane z kredytu pieniądze w kwocie 20.000,00 zł podpisując z nią weksel, wprowadzając w błąd A. i S. M. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, spłacając tylko kwotę 10.000,00 zł, czym działała na szkodę A. M. (1) i S. M. (1),

tj. o czyn z art. 286 §1 kk

II.  w dniu 12.03.2012r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła S. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 20.000,00 zł w ten sposób, że S. M. (1) zawarł umowę o kredyt konsolidacyjny nr (...) z A. Bankiem na łączną kwotę 103.261,82 zł, z której część pieniędzy w kwocie 20.000,00 zł uzyskanych z kredytu przekazał E. W. (1) na otwarcie wspólnego biznesu podpisując z nią weksel na jego spłatę, wprowadzając w błąd w/w co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na szkodę S. M. (1),

tj. o czyn z art. 286 §1 kk

III.  w okresie od 28.01.2014r. do 11.02.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 82.357,23 zł w ten sposób, że B. W. (1) zawarła w dniu 07.02.2014r. umowę kredytu gotówkowego nr (...) z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G. na łączną kwotę 59.958,29 zł, którą w całości przekazała E. W. (1) podpisując z nią umowę pożyczki z dnia 28.02.2014r. potwierdzonej w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N. oraz aktem notarialnym Rep A nr (...) z dnia 03.04.2014r. w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N. złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji wprowadzając w błąd co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na szkodę B. W. (1),

tj. o czyn z art. 286 §1 kk

IV.  w okresie od 18.01.2014r. do 26.02.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że B. W. (1) zawarła w dniu 26.02.2014r. umowę kredytu gotówkowego nr (...) z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G. na łączną kwotę 80.000,00 zł, którą w całości przekazała E. W. (1) podpisując z nią umowę pożyczki z dnia 28.02.2014r. potwierdzonej w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N. oraz aktem notarialnym Rep A nr 531/2014 z dnia 06.03.2014 r. w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N. złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wprowadzając w błąd co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na szkodę B. W. (1),

tj. o czyn z art. 286 §1 kk

V.  w okresie od daty nieustalonej do dnia 24.04.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że B. W. (1) zawarła w dniu 24.04.2014r. umowę o kredyt nieodnawialny nr (...)- (...) w (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na łączną kwotę 82.915,00 zł przekazaną w całości E. W. (1), a następnie wprowadziła B. W. (1) w błąd co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na jej na szkodę,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk

VI.  w okresie od daty nieustalonej do 04.04.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że B. W. (1) zawarła w dniu 24.03.2014r. umowę nr (...) o kredyt samochodowy z (...) Bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 91.880,50 zł, z której część pieniędzy w kwocie 80.000,00 zł uzyskanych z kredytu przekazała E. W. (1), a E. W. (1) pokwitowała ich odbiór w dniu 04.04.2014r. na mocy upoważnienia z dnia 05.03.2014r. udzielonego jej przez M. G. (1), jednocześnie przekazując B. W. (1) umowę kupna-sprzedaży pojazdu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) zawartej w dniu 24.03.2014r. pomiędzy M. G. (1) zam. M., a B. W. (1) zam. P., a następnie podpisując z umowę pożyczki z dnia 26.03.2014r. potwierdzonej w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N. oraz aktem notarialnym Rep A (...) z dnia 03.04.2014r. w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N. złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wprowadzając w błąd co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania oraz zobowiązania wykupu wyżej wymienionego pojazdu - spłacając jedynie kwotę 17.000,00 zł, czym działała na szkodę B. W. (1);

tj. o czyn z art. 286 §1 kk

VII.  w okresie od 10.12.2015r do 28.04.2016r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. G. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że B. G. (1) zawarła umowę pożyczki gotówkowej nr (...) w Millennium Banku na łączną kwotę 87.068,46 zł oraz umowę kredytu nr BG/KR- (...) w Idea Bank na łączną kwotę 73.400,00 zł, a następnie przekazała w/w pieniądze w łącznej kwocie 71.629,00 celem założenia wspólnego biznesu i wykupieniem domu rodzinnego w G. przez E. W. (1) spisując z nią pisemną umowę pożyczki, którą miała spłacić do kwietnia 2016 roku, wprowadzając w błąd w/w co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, spłacając tylko kwotę 17.300,00 zł., które to B. G. (1) przeznaczyła na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz musiała podpisać nową umowę pożyczki gotówkowej nr (...) z A. Polska na kwotę 5000,00 zł. celem przeznaczenia na częściową spłatę kredytu w Idea Bank, czym działała na szkodę B. G. (1), tym samym doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na kwotę 70. 657,85 zł oraz spółkę (...) S.A. z siedzibą w W. na kwotę 5990,43 zł,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 §1 kk

VIII.  w dniu 27.04.2011 r. w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła G. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że G. K. (1) zawarła umowę kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) w (...) BANK S.A. na łączną kwotę 21.840,15 zł, a następnie przekazała środki w kwocie 17.800,00 zł uzyskane z kredytu w kwocie 18.800,00 zł, zawierając z nią ustną umowę pożyczki na jego spłatę w podanych przez bank ratach, wprowadzając w błąd wyżej wymienioną co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na szkodę G. K. (1) oraz wprowadzając w błąd pracownika Banku co do uzyskiwanego dochodu współmałżonka G. K. (1) podczas gdy ww pozostaje deklaruje stan cywilny wdowa, tym samym działając na szkodę banku (...) S.A. z siedzibą we W. na kwotę 21 680,84 zł,

tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 kk w zw. z art. 11 §2 kk

IX.  w dniu 28.11.2011r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili G. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 180.000,00 zł w ten sposób, że G. K. (2) za pośrednictwem E. W. (1) zawarła akt notarialny nr Rep A nr 2344/2011 sprzedaży lokalu mieszkalnego - M. W. (1) mieszczącego się przy ul. (...) w G. za kwotę 200.000,00 zł, gdzie w obecności notariusza otrzymała od małżeństwa W. kwotę 20.000,00 zł, czym wprowadzili wyżej wymienioną w błąd co do możliwości odzyskania pozostałej i zamiaru wywiązania się ze zobowiązania, czym działali na szkodę G. K. (1)

tj. o czyn z art. 286 §1 kk

X.  w dacie dokładnie nieustalonej do dnia 12.03.2012r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu ze S. M. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 103.261,82 zł. uzyskanych z tytułu zawartej przez S. M. (1) umowy o kredyt konsolidacyjny nr (...) wprowadzając w błąd przedstawiciela tegoż banku co do liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu i zamiaru wywiązania się ze spłaty rat kredytowych, czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §1 kk

oraz

E. W. (1) i A. M. (1) córki J. i A., ur. (...) w G.,

oskarżonych o to, że:

XI.  w dniu 20.01.2014r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem banku (...) S.A. w kwocie 51.995,00 zł w taki sposób, że w dniu 20.01.2014r. A. M. (1) zawarła umowę kredytu gotówkowego nr (...)- (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 51.995,00 zł wprowadzając w błąd pracownika w/w banku poprzez złożenie nierzetelnego oświadczenia o swoim zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony w podmiocie gospodarczym (...) T. Z. z siedzibą w G. i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 5.620,00 zł, złożenie stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci potwierdzeń przelewów z banku (...) oraz złożenie oświadczenia w postaci nieprawdziwych danych, co stanu cywilnego, posiadanego wykształcenia, zawodu oraz zajmowanego stanowiska, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu, podczas gdy w rzeczywistości nie była tam zatrudniona, a następnie przekazała E. W. (1) uzyskane z kredytu pieniądze w całości na współpracę i jej zatrudnienia w placówce czy też kupna mieszkania na zabezpieczenie kredytów, podpisując z nią weksel, przy czym nie miały zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działały na szkodę banku (...) S.A. z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

oraz

E. W. (1) i S. M. (1) s. A. i W., ur. (...) w G.,

oskarżonych o to, że:

XII.  w dacie dokładnie nieustalonej do dnia 11.06.2014r. w P. oraz S., działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w kwocie 6917,32 zł uzyskanych z tytułu zawartej przez S. M. (1) umowy o kredyt konsumpcyjny gotówkowy nr (...) z (...) Bank S.A. w taki sposób, że na prośbę E. W. (1) umożliwiono zaciągnięcie zobowiązania finansowego S. M. (1), przygotowując dokumentację kredytową, gdzie w/w nie uczestniczył w procesie udzielania kredytu, nie podpisał żadnych dokumentów kredytowych, a jedynie pokwitował odbiór gotówki w kasie w siedzibie banku w S. przy ul. (...), czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §1 kk

1.  oskarżoną E. W. (1) uznaje za winną tego, że we wrześniu 2010r. nie wcześniej niż 16.09.2010r. w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła A. M. (1) i S. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000,00 zł w ten sposób, że A. i S. M. (1) zawarli umowę (...).09.2010r. pożyczki hipotecznej nr DK/P-H./ (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 57.701,04 zł z czego otrzymali kwotę 46.750,00 zł, a po jej uzyskaniu, poprosiła ich o pożyczenie pieniędzy na weksel, wprowadzając w błąd A. i S. M. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania i nie oddała im 10.000,00 zł, czym działała na szkodę A. M. (1) i S. M. (1), tj. czyn z art. 286 §1 kk i za to na podstawie art. 286 §1 kk wymierza karę 11 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk wymierza karę grzywny 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 40,00 zł;

2.  oskarżoną E. W. (1) uznaje za winną tego, że w dniu 20.01.2014r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem bank (...) S.A. w ten sposób, że za namową E. W. w dniu 20.01.2014r. A. M. (1) zawarła umowę kredytu gotówkowego nr (...)- (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 51.995,00 zł z czego otrzymała 50.000,00 zł, wprowadzając w błąd pracownika banku, poprzez złożenie nierzetelnego oświadczenia o swoim zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony w podmiocie gospodarczym (...) T. Z. z siedzibą w G. i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 5.620,00 zł, złożenie stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci potwierdzeń przelewów z banku (...) S.A. oraz złożenie oświadczenia w postaci nieprawdziwych danych, co stanu cywilnego, posiadanego wykształcenia, zawodu oraz zajmowanego stanowiska, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu, podczas gdy w rzeczywistości nie była tam zatrudniona, a także co do tożsamości osoby, która miał w rzeczywistości spłacać kredyt, gdyż kobiety uzgodniły uprzednio, że po wyłudzeniu pieniędzy zostaną przekazane E. W. na załatwienie wszystkich swoich spraw, czym działały na szkodę banku (...) S.A. z siedzibą w W., tj. czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk oraz uznaje za winną tego, że w okresie od 07.02.2014r. do 28.02.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.000,00 zł w ten sposób, że po uprzedniej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 07.02.2014r. umowę kredytu gotówkowego nr (...) z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G. na kwotę 59.958,29 zł z czego wypłacono jej 46.000,00 zł, którą następnie przekazała w ramach ustnej pożyczki dla E. W. (1), która wprowadziła ją w błąd co do zamiaru jej spłaty, pomimo późniejszego podpisania umowy pożyczki w dniu 28.02.2014r. potwierdzonej przed notariuszem A. N., czym działała na szkodę B. W., tj. czyn z art. 286 §1 kk oraz za winną tego, że w okresie od 26.02.2014r. do 28.02.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 62.000,00 zł w ten sposób, że po uprzedniej namowie B. W. (1) zawarła umowę pożyczki (...) nr (...) z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G. na kwotę 80.000,00 zł z czego wypłacono 62.000,00 zł, po czym uzyskane w ten sposób pieniądze przekazała E. W. (1), która podpisał z nią umowę pożyczki w dniu 28.02.2014r., co do przekazanych jej pieniędzy, potwierdzoną przed notariuszem A. N., wprowadzając tym samym w błąd B. W. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na jej szkodę, tj. czyn z art. 286 §1 kk oraz za winną tego, że w okresie od 24.03.2014r. do 04.04.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że po jej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 24.03.2014r. umowę nr (...) o kredyt samochodowy z (...) Bankiem (...) S.A. na kwotę 91.880,50 zł z czego otrzymała 80.000,00 zł i którą to kwotę przekazała następnie E. W. (1), zaś ta pokwitowała ich odbiór w dniu 04.04.2014r. na mocy upoważnienia z dnia 05.03.2014r. M. G. (1), jednocześnie przekazując B. W. (1) umowę kupna-sprzedaży pojazdu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) zawartej w dniu 24.03.2014r. pomiędzy M. G. (1) zam. M., a B. W. (1) zam. P., ale nie wydając samochodu i podpisując z B. W. (1) umowę pożyczki (...).03.2014r. potwierdzonej w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N., wprowadzając w błąd w/w co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania oraz zobowiązania do wykupu wyżej wymienionego pojazdu, spłacając następnie jedynie kwotę 17.000,00 zł, czym działała na szkodę B. W. (1), tj. czyn z art. 286 §1 kk oraz za winną tego, że w kwietniu 2014r., ale nie później niż 24.04.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że po jej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 24.04.2014r. kolejną umowę o kredyt nieodnawialny nr (...)- (...) w (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na łączną kwotę 82.915,00 zł z czego otrzymała 70.000,00 zł i którą to kwotę przekazała w ramach pożyczki w całości E. W. (1), wprowadzając w błąd B. W. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na jej szkodę, tj. czyn z art. 286 §1 kk oraz za winną tego, że w dniu 11.06.2014r. w P., działając wspólnie i w porozumieniu ze S. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w kwocie 6917,32 zł w ten sposób, że za namową E. W., S. M. zgodził się na wyłudzenie kredytu, gdyż potrzebował 2000,00 zł, co spowodowało, że E. W. (1) przygotowała całość dokumentacji na jego nazwisko łącznie z podrobieniem na umowie jego podpisu o kredyt konsumpcyjny gotówkowy nr (...) z (...) Bank S.A., wprowadzając tym samym bank w błąd odnośnie prawdziwości podpisu na dokumencie oraz zamiaru spłaty pożyczki przez kredytobiorcę, po czym, S. M. udał się do banku i pokwitował odbiór gotówki w wysokości 6917,32 zł w siedzibie banku w S., a następnie zatrzymał sobie 2000,00 zł, zaś pozostałą kwotę 4917,32 zł przekazał E. W., czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W., tj. czyn z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i przyjmując, że powyższe występki zostały popełnione w ciągu przestępstw w rozumieniu art. 91 §1 kk na podstawie art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk w zw. z art. 91 §1 kk wymierza karę 3 lata pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk wymierza karę grzywny 200 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 70,00 zł;

3.  oskarżoną E. W. (1) uznaje za winną tego, że w okresie od 10.12.2015r do 25.01.2016r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, doprowadziła B. G. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że za jej namową B. G. (1) w dniu 10.12.2015r. zawarła umowę pożyczki gotówkowej nr (...) w (...) Banku S.A. na kwotę 87.068,46 zł z czego wypłacono jej 65.000,00 zł oraz umowę kredytu nr BG/KR- (...) w (...) Bank S.A. na kwotę 79.929,00 zł z czego wypłacono jej 40.000,00 zł, a następnie przekazała w/w pieniądze z pierwszego kredytu 31.629,00 zł oraz z drugiego 40.000,00 zł dla E. W. (1) celem rzekomego założenia wspólnego biznesu i wykupienia domu rodzinnego w G. przez E. W. (1), po czym, spisano umowę pożyczki, dla potwierdzenia przekazanych pieniędzy, którą to E. W. miała spłacić w ciągu 3 miesięcy od dnia 25.01.2016r., wprowadzając w błąd pokrzywdzoną B. G. co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, oddając jedynie kwotę 17.300,00 zł, czym działała na szkodę B. G., tj. czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk i za to na podstawie art. 286 §1 kk wymierza karę 1 rok i 5 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk wymierza karę grzywny 200 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 40,00 zł;

4.  oskarżoną E. W. (1) uznaje za winną tego, że w dniu 27.04.2011r. w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu G. K. (1) doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że G. K. (1), mając świadomość, że nie ma zdolności kredytowej, zawarła umowę kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) w (...) Bank S.A. na łączną kwotę 21.840,15 zł z czego otrzymała 18.800,00 zł, po czym, przekazała kwotę 17.800,00 zł dla E. W., wprowadzając uprzednio pracownika banku w błąd, składając fałszywe oświadczenie o dochodach współmałżonka, chociaż była wdową oraz co do osoby mającej w rzeczywistości spłacić pożyczkę, gdyż miała ją regulować w ratach E. W., co miało istotny wpływ na udzielnie wsparcia finansowego, działając tym samym na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W., tj. czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i za to na podstawie art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierza karę 1 rok pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk wymierza karę grzywny 150 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 40,00 zł;

5.  oskarżoną E. W. (1) uznaje za winną tego, że w dniu 28.11.2011r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili G. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 179.000,00 zł w ten sposób, że G. K. (1) za namową E. W. (1) zawarła umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w G. za kwotę 200.000,00 zł na rzecz M. W. (1) na podstawie aktu notarialnego nr Rep A nr 2344/2011, przy czym, otrzymała od małżeństwa W. jedynie kwotę 21.000,00 zł, czym wprowadzili wyżej wymienioną w błąd, co do możliwości odzyskania pozostałej kwoty czy też mieszkania, gdyż E. W. (1) zatrzymała sobie 79.000 zł, zaś M. W. 100.000,00 zł mając małżeńską rozdzielność majątkową, przy czym E. W. zapewniła, że szybko zainwestuje i zwrócić pieniądze, a mieszkanie ponownie miało zostać przepisane na rzecz G. K., co spowodowało, iż poszkodowana ostatecznie nie otrzymała ani 179.000,00 zł, ani też mieszkania, czym działali na szkodę G. K. (1), tj. czyn z art. 286 §1 kk i za to na podstawie art. 286 §1 kk wymierza karę 1 rok i 7 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk wymierza karę grzywny 200 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 40,00 zł;

6.  oskarżoną E. W. (1) uznaje za winną tego, że między 8.03.2012r. a 12.03.2012r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu ze S. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 103.261,82 zł. uzyskanych z tytułu zawartej przez S. M. (1) umowy o kredyt konsolidacyjny nr (...), wprowadzając w błąd przedstawiciela tegoż banku, co do liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz osoby mającej w rzeczywistości spłacić kredyt, co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w wsparcia finansowego i możliwości jego spłaty, przy czym uzgodniono uprzednio, że wyłudzone częściowo pieniądze w wysokości 20.000,00 zł zostaną przekazane dla E. W., które współsprawca jej przekazał, czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W., tj. czyn z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i za to na podstawie art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierza karę 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk wymierza karę grzywny 150 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 40,00 zł;

7.  na podstawie art. 91 §2 kk łączy orzeczone wobec E. W. (1) kary pozbawienia wolności i wymierza karę łączną 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny 400 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 70,00 zł;

8.  oskarżoną A. M. (1) uznaje za winną tego, że w dniu 20.01.2014r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z E. W. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem bank (...) S.A. w ten sposób, że za namową E. W. w dniu 20.01.2014r. A. M. (1) zawarła umowę kredytu gotówkowego nr (...)- (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 51.995,00 zł z czego otrzymała 50.000,00 zł wprowadzając w błąd pracownika banku, poprzez złożenie nierzetelnego oświadczenia o swoim zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony w podmiocie gospodarczym (...) T. Z. z siedzibą w G. i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 5.620,00 zł, złożenie stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci potwierdzeń przelewów z banku (...) S.A. oraz złożenie oświadczenia w postaci nieprawdziwych danych, co stanu cywilnego, posiadanego wykształcenia, zawodu oraz zajmowanego stanowiska, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu, podczas gdy w rzeczywistości nie była tam zatrudniona, a także co do tożsamości osoby, która miał w rzeczywistości spłacać kredyt, gdyż kobiety uzgodniły uprzednio, że po wyłudzeniu pieniędzy zostaną one przekazane E. W. na załatwienie wszystkich swoich spraw, zaś E. W. po otrzymaniu tych pieniędzy nie oddała ich A. M., czym działały na szkodę banku (...) S.A. z siedzibą w W., tj. czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i za to na podstawie art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierza karę 1 rok i 5 miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk wymierza karę grzywny 120 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 40,00 zł;

9.  oskarżonego S. M. (1) uznaje za winnego tego, że w dniu 11.06.2014r. w P., działając wspólnie i w porozumieniu z E. W. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w kwocie 6917,32 zł w ten sposób, że za namową E. W., S. M. zgodził się na wyłudzenie kredytu, gdyż potrzebował 2000,00 zł, co spowodowało, że E. W. (1) przygotowała całość dokumentacji na jego nazwisko łącznie z podrobieniem jego podpisu na umowie o kredyt konsumpcyjny gotówkowy nr (...) z (...) Bank S.A., wprowadzając tym samym bank w błąd odnośnie prawdziwości podpisu kredytobiorcy oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym, S. M. udał się do banku i pokwitował odbiór gotówki w wysokości 6917,32 zł w siedzibie banku w S., a następnie zatrzymał sobie 2000,00 zł, zaś pozostałą kwotę 4917,32 zł przekazał E. W., czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W., tj. czyn z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i za to na podstawie art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk wymierza karę 1 rok pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk wymierza karę grzywny 100 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 30,00 zł;

10.  na podstawie art. 69 §1 i 2 kk, art. 70 §1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza A. M. (1) na okres próby 3 lat;

11.  na podstawie art. 69 §1 i 2 kk, art. 70 §1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza S. M. (1) na okres próby 3 lat;

12.  na podstawie art. 4 §1 kk do rozstrzygnięć z pkt 8, 9, 10 i 11 mają zastosowanie przepisy ustawy karnej względniejszej dla sprawców obowiązującej w chwili popełnienia czynów;

13.  na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. z 1983r., Nr 49, poz.223 z zm.) wymierza opłatę E. W. - 6000,00 złotych, A. M. - 1260,00 złotych, S. M. – 780,00 złotych, a podstawie art. 627 kpk, art. 633 kpk zasądza na rzecz Skarbu Państwa po 1/3 koszów procesu od każdego z oskarżonych z tym, że koszty postępowania za sprawę PR Ds. (...).2019 ponosi w całości E. W. (1).

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 650/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

7.1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

E. W. (1)

We wrześniu 2010r. nie wcześniej niż 16.09.2010r. w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła A. M. (1) i S. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000,00 zł w ten sposób, że A. i S. M. (1) zawarli umowę (...).09.2010r. pożyczki hipotecznej nr DK/P-H./ (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 57.701,04 zł z czego otrzymali kwotę 46.750,00 zł, a po jej uzyskaniu, poprosiła ich o pożyczenie pieniędzy na weksel, wprowadzając w błąd A. i S. M. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania i nie oddała im 10.000,00 zł, czym działała na szkodę A. M. (1) i S. M. (1).

2.

E. W. (1)

W dniu 20.01.2014r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem bank (...) S.A. w ten sposób, że za namową E. W. w dniu 20.01.2014r. A. M. (1) zawarła umowę kredytu gotówkowego nr (...)- (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 51.995,00 zł z czego otrzymała 50.000,00 zł, wprowadzając w błąd pracownika banku, poprzez złożenie nierzetelnego oświadczenia o swoim zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony w podmiocie gospodarczym (...) T. Z. z siedzibą w G. i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 5.620,00 zł, złożenie stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci potwierdzeń przelewów z banku (...) S.A. oraz złożenie oświadczenia w postaci nieprawdziwych danych, co stanu cywilnego, posiadanego wykształcenia, zawodu oraz zajmowanego stanowiska, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu, podczas gdy w rzeczywistości nie była tam zatrudniona, a także co do tożsamości osoby, która miał w rzeczywistości spłacać kredyt, gdyż kobiety uzgodniły uprzednio, że po wyłudzeniu pieniędzy zostaną przekazane E. W. na załatwienie wszystkich swoich spraw, czym działały na szkodę banku (...) S.A. z siedzibą w W.,

oraz uznaje za winną tego, że w okresie od 07.02.2014r. do 28.02.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.000,00 zł w ten sposób, że po uprzedniej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 07.02.2014r. umowę kredytu gotówkowego nr (...) z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G. na kwotę 59.958,29 zł z czego wypłacono jej 46.000,00 zł, którą następnie przekazała w ramach ustnej pożyczki dla E. W. (1), która wprowadziła ją w błąd co do zamiaru jej spłaty, pomimo późniejszego podpisania umowy pożyczki w dniu 28.02.2014r. potwierdzonej przed notariuszem A. N., czym działała na szkodę B. W.,

oraz za winną tego, że w okresie od 26.02.2014r. do 28.02.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 62.000,00 zł w ten sposób, że po uprzedniej namowie B. W. (1) zawarła umowę pożyczki (...) nr (...) z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G. na kwotę 80.000,00 zł z czego wypłacono 62.000,00 zł, po czym uzyskane w ten sposób pieniądze przekazała E. W. (1), która podpisał z nią umowę pożyczki w dniu 28.02.2014r., co do przekazanych jej pieniędzy, potwierdzoną przed notariuszem A. N., wprowadzając tym samym w błąd B. W. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na jej szkodę,

oraz za winną tego, że w okresie od 24.03.2014r. do 04.04.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że po jej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 24.03.2014r. umowę nr (...) o kredyt samochodowy z (...) Bankiem (...) S.A. na kwotę 91.880,50 zł z czego otrzymała 80.000,00 zł i którą to kwotę przekazała następnie E. W. (1), zaś ta pokwitowała ich odbiór w dniu 04.04.2014r. na mocy upoważnienia z dnia 05.03.2014r. M. G. (1), jednocześnie przekazując B. W. (1) umowę kupna-sprzedaży pojazdu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) zawartej w dniu 24.03.2014r. pomiędzy M. G. (1) zam. M., a B. W. (1) zam. P., ale nie wydając samochodu i podpisując z B. W. (1) umowę pożyczki (...).03.2014r. potwierdzonej w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N., wprowadzając w błąd w/w co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania oraz zobowiązania do wykupu wyżej wymienionego pojazdu, spłacając następnie jedynie kwotę 17.000,00 zł, czym działała na szkodę B. W. (1),

oraz za winną tego, że w kwietniu 2014r., ale nie później niż 24.04.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że po jej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 24.04.2014r. kolejną umowę o kredyt nieodnawialny nr (...)- (...) w (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na łączną kwotę 82.915,00 zł z czego otrzymała 70.000,00 zł i którą to kwotę przekazała w ramach pożyczki w całości E. W. (1), wprowadzając w błąd B. W. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na jej szkodę,

oraz za winną tego, że w dniu 11.06.2014r. w P., działając wspólnie i w porozumieniu ze S. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w kwocie 6917,32 zł w ten sposób, że za namową E. W., S. M. zgodził się na wyłudzenie kredytu, gdyż potrzebował 2000,00 zł, co spowodowało, że E. W. (1) przygotowała całość dokumentacji na jego nazwisko łącznie z podrobieniem na umowie jego podpisu o kredyt konsumpcyjny gotówkowy nr (...) z (...) Bank S.A., wprowadzając tym samym bank w błąd odnośnie prawdziwości podpisu na dokumencie oraz zamiaru spłaty pożyczki przez kredytobiorcę, po czym, S. M. udał się do banku i pokwitował odbiór gotówki w wysokości 6917,32 zł w siedzibie banku w S., a następnie zatrzymał sobie 2000,00 zł, zaś pozostałą kwotę 4917,32 zł przekazał E. W., czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W..

3.

E. W. (1)

W okresie od 10.12.2015r do 25.01.2016r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, doprowadziła B. G. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że za jej namową B. G. (1) w dniu 10.12.2015r. zawarła umowę pożyczki gotówkowej nr (...) w (...) Banku S.A. na kwotę 87.068,46 zł z czego wypłacono jej 65.000,00 zł oraz umowę kredytu nr BG/KR- (...) w (...) Bank S.A. na kwotę 79.929,00 zł z czego wypłacono jej 40.000,00 zł, a następnie przekazała w/w pieniądze z pierwszego kredytu 31.629,00 zł oraz z drugiego 40.000,00 zł dla E. W. (1) celem rzekomego założenia wspólnego biznesu i wykupienia domu rodzinnego w G. przez E. W. (1), po czym, spisano umowę pożyczki, dla potwierdzenia przekazanych pieniędzy, którą to E. W. miała spłacić w ciągu 3 miesięcy od dnia 25.01.2016r., wprowadzając w błąd pokrzywdzoną B. G. co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, oddając jedynie kwotę 17.300,00 zł, czym działała na szkodę B. G..

4.

E. W. (1)

W dniu 27.04.2011r. w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu G. K. (1) doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że G. K. (1), mając świadomość, że nie ma zdolności kredytowej, zawarła umowę kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) w (...) Bank S.A. na łączną kwotę 21.840,15 zł z czego otrzymała 18.800,00 zł, po czym, przekazała kwotę 17.800,00 zł dla E. W., wprowadzając uprzednio pracownika banku w błąd, składając fałszywe oświadczenie o dochodach współmałżonka, chociaż była wdową oraz co do osoby mającej w rzeczywistości spłacić pożyczkę, gdyż miała ją regulować w ratach E. W., co miało istotny wpływ na udzielnie wsparcia finansowego, działając tym samym na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W..

5.

E. W. (1)

W dniu 28.11.2011r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili G. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 179.000,00 zł w ten sposób, że G. K. (1) za namową E. W. (1) zawarła umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w G. za kwotę 200.000,00 zł na rzecz M. W. (1) na podstawie aktu notarialnego nr Rep A nr 2344/2011, przy czym, otrzymała od małżeństwa W. jedynie kwotę 21.000,00 zł, czym wprowadzili wyżej wymienioną w błąd, co do możliwości odzyskania pozostałej kwoty czy też mieszkania, gdyż E. W. (1) zatrzymała sobie 79.000 zł, zaś M. W. 100.000,00 zł mając małżeńską rozdzielność majątkową, przy czym E. W. zapewniła, że szybko zainwestuje i zwrócić pieniądze, a mieszkanie ponownie miało zostać przepisane na rzecz G. K., co spowodowało, iż poszkodowana ostatecznie nie otrzymała ani 179.000,00 zł, ani też mieszkania, czym działali na szkodę G. K. (1).

6.

E. W. (1)

Między 8.03.2012r. a 12.03.2012r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu ze S. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 103.261,82 zł. uzyskanych z tytułu zawartej przez S. M. (1) umowy o kredyt konsolidacyjny nr (...), wprowadzając w błąd przedstawiciela tegoż banku, co do liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz osoby mającej w rzeczywistości spłacić kredyt, co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w wsparcia finansowego i możliwości jego spłaty, przy czym uzgodniono uprzednio, że wyłudzone częściowo pieniądze w wysokości 20.000,00 zł zostaną przekazane dla E. W., które współsprawca jej przekazał, czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W..

7.

A. M. (1)

W dniu 20.01.2014r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z E. W. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem bank (...) S.A. w ten sposób, że za namową E. W. w dniu 20.01.2014r. A. M. (1) zawarła umowę kredytu gotówkowego nr (...)- (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 51.995,00 zł z czego otrzymała 50.000,00 zł wprowadzając w błąd pracownika banku, poprzez złożenie nierzetelnego oświadczenia o swoim zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony w podmiocie gospodarczym (...) T. Z. z siedzibą w G. i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 5.620,00 zł, złożenie stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci potwierdzeń przelewów z banku (...) S.A. oraz złożenie oświadczenia w postaci nieprawdziwych danych, co stanu cywilnego, posiadanego wykształcenia, zawodu oraz zajmowanego stanowiska, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu, podczas gdy w rzeczywistości nie była tam zatrudniona, a także co do tożsamości osoby, która miał w rzeczywistości spłacać kredyt, gdyż kobiety uzgodniły uprzednio, że po wyłudzeniu pieniędzy zostaną one przekazane E. W. na załatwienie wszystkich swoich spraw, zaś E. W. po otrzymaniu tych pieniędzy nie oddała ich A. M., czym działały na szkodę banku (...) S.A. z siedzibą w W..

8.

S. M. (1)

W dniu 11.06.2014r. w P., działając wspólnie i w porozumieniu z E. W. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w kwocie 6917,32 zł w ten sposób, że za namową E. W., S. M. zgodził się na wyłudzenie kredytu, gdyż potrzebował 2000,00 zł, co spowodowało, że E. W. (1) przygotowała całość dokumentacji na jego nazwisko łącznie z podrobieniem jego podpisu na umowie o kredyt konsumpcyjny gotówkowy nr (...) z (...) Bank S.A., wprowadzając tym samym bank w błąd odnośnie prawdziwości podpisu kredytobiorcy oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym, S. M. udał się do banku i pokwitował odbiór gotówki w wysokości 6917,32 zł w siedzibie banku w S., a następnie zatrzymał sobie 2000,00 zł, zaś pozostałą kwotę 4917,32 zł przekazał E. W., czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze od A. M. i S. M. w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 1 wyroku.

1.wyjaśnienia A. M.

2.dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 14.09.2010r.

3.nazkaz zapłaty za weksel

4.zeznania K. S.

1. karta

(...)- (...)

2.załącznik nr 5

3. karta 1169

4.karta 2202-k. 969-970

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze wspólnie i w porozumieniu z A. M. w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 2 wyroku (dotyczy występku z dnia 20.01.2014r.

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 2 wyroku (dotyczy występku w okresie od 07.02.2014r. do 28.02.2014r.)

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 2 wyroku (dotyczy występku w okresie od 26.02.2014r. do 28.02.2014r.)

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 2 wyroku (dotyczy występku w okresie 24.03.2014r. do 04.04.2014r.)

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 2 wyroku (dotyczy występku w kwietniu 2014r., ale nie później niż 24.04.2014r.)

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 2 wyroku (dotyczy występku z 11.06.2014r.). Przy czym, podpis na umowie za S. M. nakreśliła nieustalona osoba.

1.wyjaśnienia A. M.,

2.dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 20.01.2014r. w tym rzekome przelewy z banku (...) z firmy (...),

3.zeznania B. W.,

4.dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 07.02.2014r. i pożyczki z 26.02.2014r.

5.dokumentacja bankowa dot. pożyczki na samochód z 24.03.2014r.

6.dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 24.04.2014r.

7.dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 11.06.2014r. i opinia biegłego dot. podrobienia podpisu S. M. na umowie,

8.zeznania K. N.

9.zeznania Ł.F.

10.zeznania A. M.

11.zeznania M. G.

12.pismo dot. numeru rachunku odnośnie rzekomych przelewów wynagrodzenia z banku (...) z firmy (...)

13.opinia biegłego dot. zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) i potwierdzenia podrobienia przez E. W. oraz odnośnie umowy z dnia 11.06.2014r.

14.umowa sprzedaży samochodu, pokwitowanie odbioru 80.000,00 zł przez E. W. i upoważnienie do odebrania podpisane przez M. G. oraz opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego – w zakresie dot. sprawy kredytu samochodowego B. W.,

15.wyjaśnienia S. M.

16.zeznania M. S.

1. karta

(...)- (...)

2.załącznik nr 7

3.karta 2174-2176, 2186-2187, k.88-89, 92-93, 112-114, 236-238, 417-419

4.załącznik nr 10 i załącznik nr 11

5.załacznik nr 13

6.załącznik nr 12

7.załącznik nr 6 oraz karta 1184-1192

8.karta 2202-k.964-965

9.karta 2202-k.250-252

10.kart 2202-402-404

11.karta 2202 - k. 411-413

12.karta 1147

13.karta 1184-1192, 2036-2051

14.karta 294 oraz 295-309 ze sprawy dołączonej PR 1Ds. (...).2019

15.karta 2174, 2200-2201

16.karta 465-466

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 3 wyroku (dotyczy występku w okresie od 10.12.2015r. do 25.01.2016r.)

1.zeznania B. G.

2.zeznania L. G.

3.dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 10.12.2015r.

4.dokumnetacja prywatna dot. pożyczki i przekazania pieniędzy dla E. W.

5.zeznania K. S.

6.dokumentacja dot. zawarcia umowy z firmą (...)

1.karta 2176, 2185-2186, k. 51-53, 77-79, 88-89

2.karta 2176-2177, k. 452-453

3.załacznik nr 2

4.karta 45, 47, 69, 80

5.karta 2201-k.472-473

6.załacznik nr 1

Udowodniono, że E. W. wyłudziła pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 4 wyroku (dotyczy występku z 27.04.2011r.)

1.zeznania G. K.

2.dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 27.04.2011r.

3.zeznania A.K.

4.zeznania A.K.

1.karta 2198-k. 157-158, 515-516

2.załącznik nr 3

3.karta 2202-k. 527-528, 917-920

4.karta 2202 – k. 1009-1110

Udowodniono, że E. W. wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) wyłudzili pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 5 wyroku.

1.zeznania G. K.

2.umowa własności G. K. do mieszkania

3.umowa sprzedaży mieszkania dla M. W. (1)

4.decyzja U.S. dot. G. K. co do wartości mieszkania,

1.karta 2198-k. 157-158, 515-516

2.karta 744

3.karta 818-820

4.karta 394-396

Udowodniono, że E. W. wspólnie i w porozumieniu ze S. M. wyłudzili pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 6 wyroku.

1.wyjaśnienia S. M.

2.dokumentacja bankowa dot. kredytu konsolidacyjnego S. M.,

1.karta 2200-2201

2.załącznik nr 9

Udowodniono, że A. M. wspólnie i w porozumieniu z E. W. wyłudziły pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie jej przypisanym w pkt 8 wyroku.

1.wyjaśnienia A. M.

2.dokumenatcja bankowa dot. pożyczki z 20.01.2014r. w tym rzekome przelewy z banku (...) z firmy (...)

3.zeznania K. N.

4.pismo dot. numeru rachunku odnośnie rzekomych przelewów wynagrodzenia z banku (...) z firmy (...)

5.opinia biegłego dot. zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) - potwierdzenia podrobienia przez E. W.

1.karta

(...)- (...)

2.załącznik nr 7

3.karta 2202-402-404

4.karta 1147

5.karta 1184-1192, 2036-2051

Udowodniono, że S. M. wspólnie i w porozumieniu z E. W. wyłudzili pieniądze w miejscu, czasie oraz w sposób wskazany w czynie mu przypisanym w pkt 9 wyroku.

1.wyjaśnienia S. M.

2.dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 11.06.2014r.

3.opinia biegłego dot. podpisu na umowie, którego nie nakreślił S. M.,

4.zeznania M. S.

1.karta 2174, 2200-2201

2.załącznik nr 6

3.karta 1184-1192, 2036-2051

4.karta 465-466

Udowodniono, że E. W. (1) w chwili czynów nie była osobą karaną, aczkolwiek na dzień wyrokowania w niniejszej sprawie zapadły już dwa wyroki skazujące za czyny podobne.

Udowodniono, że A. M. (1) i S. M. (1) nie byli karani.

1.karta karna E. W.

2.odpisy wyroków E. W.

3.karta karna S. M. i A. M.

1.karta 513 ze sprawy dołączonej,

2.karta k. 1090, 1091, 1175-1177, 1178

3.karta 2014 , 2015

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

E. W.

We wrześniu 2010r. nie wcześniej niż 16.09.2010r. w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła A. M. (1) i S. M. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.000,00 zł w ten sposób, że A. i S. M. (1) zawarli umowę (...).09.2010r. pożyczki hipotecznej nr DK/P-H./ (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 57.701,04 zł z czego otrzymali kwotę 46.750,00 zł, a po jej uzyskaniu, poprosiła ich o pożyczenie pieniędzy na weksel, wprowadzając w błąd A. i S. M. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania i nie oddała im 10.000,00 zł, czym działała na szkodę A. M. (1) i S. M. (1).

2.

E. W.

W dniu 20.01.2014r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z A. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem bank (...) S.A. w ten sposób, że za namową E. W. w dniu 20.01.2014r. A. M. (1) zawarła umowę kredytu gotówkowego nr (...)- (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 51.995,00 zł z czego otrzymała 50.000,00 zł, wprowadzając w błąd pracownika banku, poprzez złożenie nierzetelnego oświadczenia o swoim zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony w podmiocie gospodarczym (...) T. Z. z siedzibą w G. i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 5.620,00 zł, złożenie stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci potwierdzeń przelewów z banku (...) S.A. oraz złożenie oświadczenia w postaci nieprawdziwych danych, co stanu cywilnego, posiadanego wykształcenia, zawodu oraz zajmowanego stanowiska, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu, podczas gdy w rzeczywistości nie była tam zatrudniona, a także co do tożsamości osoby, która miał w rzeczywistości spłacać kredyt, gdyż kobiety uzgodniły uprzednio, że po wyłudzeniu pieniędzy zostaną przekazane E. W. na załatwienie wszystkich swoich spraw, czym działały na szkodę banku (...) S.A. z siedzibą w W.,

oraz uznaje za winną tego, że w okresie od 07.02.2014r. do 28.02.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 46.000,00 zł w ten sposób, że po uprzedniej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 07.02.2014r. umowę kredytu gotówkowego nr (...) z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G. na kwotę 59.958,29 zł z czego wypłacono jej 46.000,00 zł, którą następnie przekazała w ramach ustnej pożyczki dla E. W. (1), która wprowadziła ją w błąd co do zamiaru jej spłaty, pomimo późniejszego podpisania umowy pożyczki w dniu 28.02.2014r. potwierdzonej przed notariuszem A. N., czym działała na szkodę B. W.,

oraz za winną tego, że w okresie od 26.02.2014r. do 28.02.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 62.000,00 zł w ten sposób, że po uprzedniej namowie B. W. (1) zawarła umowę pożyczki (...) nr (...) z (...) Bank (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w G. na kwotę 80.000,00 zł z czego wypłacono 62.000,00 zł, po czym uzyskane w ten sposób pieniądze przekazała E. W. (1), która podpisał z nią umowę pożyczki w dniu 28.02.2014r., co do przekazanych jej pieniędzy, potwierdzoną przed notariuszem A. N., wprowadzając tym samym w błąd B. W. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na jej szkodę,

oraz za winną tego, że w okresie od 24.03.2014r. do 04.04.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że po jej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 24.03.2014r. umowę nr (...) o kredyt samochodowy z (...) Bankiem (...) S.A. na kwotę 91.880,50 zł z czego otrzymała 80.000,00 zł i którą to kwotę przekazała następnie E. W. (1), zaś ta pokwitowała ich odbiór w dniu 04.04.2014r. na mocy upoważnienia z dnia 05.03.2014r. M. G. (1), jednocześnie przekazując B. W. (1) umowę kupna-sprzedaży pojazdu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...) zawartej w dniu 24.03.2014r. pomiędzy M. G. (1) zam. M., a B. W. (1) zam. P., ale nie wydając samochodu i podpisując z B. W. (1) umowę pożyczki (...).03.2014r. potwierdzonej w Kancelarii Notarialnej przed notariusz A. N., wprowadzając w błąd w/w co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania oraz zobowiązania do wykupu wyżej wymienionego pojazdu, spłacając następnie jedynie kwotę 17.000,00 zł, czym działała na szkodę B. W. (1),

oraz za winną tego, że w kwietniu 2014r., ale nie później niż 24.04.2014r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła B. W. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że po jej namowie B. W. (1) zawarła w dniu 24.04.2014r. kolejną umowę o kredyt nieodnawialny nr (...)- (...) w (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. na łączną kwotę 82.915,00 zł z czego otrzymała 70.000,00 zł i którą to kwotę przekazała w ramach pożyczki w całości E. W. (1), wprowadzając w błąd B. W. (1), co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, czym działała na jej szkodę,

oraz za winną tego, że w dniu 11.06.2014r. w P., działając wspólnie i w porozumieniu ze S. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w kwocie 6917,32 zł w ten sposób, że za namową E. W., S. M. zgodził się na wyłudzenie kredytu, gdyż potrzebował 2000,00 zł, co spowodowało, że E. W. (1) przygotowała całość dokumentacji na jego nazwisko łącznie z podrobieniem na umowie jego podpisu o kredyt konsumpcyjny gotówkowy nr (...) z (...) Bank S.A., wprowadzając tym samym bank w błąd odnośnie prawdziwości podpisu na dokumencie oraz zamiaru spłaty pożyczki przez kredytobiorcę, po czym, S. M. udał się do banku i pokwitował odbiór gotówki w wysokości 6917,32 zł w siedzibie banku w S., a następnie zatrzymał sobie 2000,00 zł, zaś pozostałą kwotę 4917,32 zł przekazał E. W., czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W..

3.

E. W.

W okresie od 10.12.2015r do 25.01.2016r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu, doprowadziła B. G. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że za jej namową B. G. (1) w dniu 10.12.2015r. zawarła umowę pożyczki gotówkowej nr (...) w (...) Banku S.A. na kwotę 87.068,46 zł z czego wypłacono jej 65.000,00 zł oraz umowę kredytu nr BG/KR- (...) w (...) Bank S.A. na kwotę 79.929,00 zł z czego wypłacono jej 40.000,00 zł, a następnie przekazała w/w pieniądze z pierwszego kredytu 31.629,00 zł oraz z drugiego 40.000,00 zł dla E. W. (1) celem rzekomego założenia wspólnego biznesu i wykupienia domu rodzinnego w G. przez E. W. (1), po czym, spisano umowę pożyczki, dla potwierdzenia przekazanych pieniędzy, którą to E. W. miała spłacić w ciągu 3 miesięcy od dnia 25.01.2016r., wprowadzając w błąd pokrzywdzoną B. G. co do zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, oddając jedynie kwotę 17.300,00 zł, czym działała na szkodę B. G..

4.

E. W.

W dniu 27.04.2011r. w G. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu G. K. (1) doprowadziła (...) Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że G. K. (1), mając świadomość, że nie ma zdolności kredytowej, zawarła umowę kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) w (...) Bank S.A. na łączną kwotę 21.840,15 zł z czego otrzymała 18.800,00 zł, po czym, przekazała kwotę 17.800,00 zł dla E. W., wprowadzając uprzednio pracownika banku w błąd, składając fałszywe oświadczenie o dochodach współmałżonka, chociaż była wdową oraz co do osoby mającej w rzeczywistości spłacić pożyczkę, gdyż miała ją regulować w ratach E. W., co miało istotny wpływ na udzielnie wsparcia finansowego, działając tym samym na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W..

5.

E. W.

W dniu 28.11.2011r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili G. K. (1) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 179.000,00 zł w ten sposób, że G. K. (1) za namową E. W. (1) zawarła umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w G. za kwotę 200.000,00 zł na rzecz M. W. (1) na podstawie aktu notarialnego nr Rep A nr 2344/2011, przy czym, otrzymała od małżeństwa W. jedynie kwotę 21.000,00 zł, czym wprowadzili wyżej wymienioną w błąd, co do możliwości odzyskania pozostałej kwoty czy też mieszkania, gdyż E. W. (1) zatrzymała sobie 79.000 zł, zaś M. W. 100.000,00 zł mając małżeńską rozdzielność majątkową, przy czym E. W. zapewniła, że szybko zainwestuje i zwrócić pieniądze, a mieszkanie ponownie miało zostać przepisane na rzecz G. K., co spowodowało, iż poszkodowana ostatecznie nie otrzymała ani 179.000,00 zł, ani też mieszkania, czym działali na szkodę G. K. (1).

6.

E. W.

Między 8.03.2012r. a 12.03.2012r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu ze S. M. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 103.261,82 zł. uzyskanych z tytułu zawartej przez S. M. (1) umowy o kredyt konsolidacyjny nr (...), wprowadzając w błąd przedstawiciela tegoż banku, co do liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz osoby mającej w rzeczywistości spłacić kredyt, co miało istotne znaczenie dla uzyskania w/w wsparcia finansowego i możliwości jego spłaty, przy czym uzgodniono uprzednio, że wyłudzone częściowo pieniądze w wysokości 20.000,00 zł zostaną przekazane dla E. W., które współsprawca jej przekazał, czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W..

7.

A. M.

W dniu 20.01.2014r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu z E. W. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem bank (...) S.A. w ten sposób, że za namową E. W. w dniu 20.01.2014r. A. M. (1) zawarła umowę kredytu gotówkowego nr (...)- (...) z bankiem (...) S.A. na łączną kwotę 51.995,00 zł z czego otrzymała 50.000,00 zł wprowadzając w błąd pracownika banku, poprzez złożenie nierzetelnego oświadczenia o swoim zatrudnieniu na umowę o pracę na czas nieokreślony w podmiocie gospodarczym (...) T. Z. z siedzibą w G. i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 5.620,00 zł, złożenie stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci potwierdzeń przelewów z banku (...) S.A. oraz złożenie oświadczenia w postaci nieprawdziwych danych, co stanu cywilnego, posiadanego wykształcenia, zawodu oraz zajmowanego stanowiska, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego kredytu, podczas gdy w rzeczywistości nie była tam zatrudniona, a także co do tożsamości osoby, która miał w rzeczywistości spłacać kredyt, gdyż kobiety uzgodniły uprzednio, że po wyłudzeniu pieniędzy zostaną one przekazane E. W. na załatwienie wszystkich swoich spraw, zaś E. W. po otrzymaniu tych pieniędzy nie oddała ich A. M., czym działały na szkodę banku (...) S.A. z siedzibą w W..

8.

S. M.

W dniu 11.06.2014r. w P., działając wspólnie i w porozumieniu z E. W. (1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. z siedzibą w W. w kwocie 6917,32 zł w ten sposób, że za namową E. W., S. M. zgodził się na wyłudzenie kredytu, gdyż potrzebował 2000,00 zł, co spowodowało, że E. W. (1) przygotowała całość dokumentacji na jego nazwisko łącznie z podrobieniem jego podpisu na umowie o kredyt konsumpcyjny gotówkowy nr (...) z (...) Bank S.A., wprowadzając tym samym bank w błąd odnośnie prawdziwości podpisu kredytobiorcy oraz zamiaru spłaty pożyczki, po czym, S. M. udał się do banku i pokwitował odbiór gotówki w wysokości 6917,32 zł w siedzibie banku w S., a następnie zatrzymał sobie 2000,00 zł, zaś pozostałą kwotę 4917,32 zł przekazał E. W., czym działali na szkodę (...) Bank S.A. z siedzibą w W..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Nie udowodniono, żeby E. W. (1) nie popełniła czynów jej zarzucanych.

wyjaśnienia E. W.

k.475-476 ze sprawy połączonej,

k.1197-1198

7.2.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1

wyjaśnienia A. M.

zeznania K. S.

Wyjaśnienia A. M. (1) są prawdziwe. Szczerze opisała relacje z E. W. oraz konsekwencje tej znajomości. Na początku jej wierzyła, przy pierwszej pożyczce z 2010r., która nie została jej zwrócona, a co więcej sytuacja się powtórzyła przy kredycie z dnia 20.01.2014r. Nie ma powodów do odrzucenia jej wyjaśnień, bo znajduje to potwierdzenie w materiale dokumentarnym i zeznaniach niżej wskazanego świadka.

Zeznanie K. S. (3) jest wiarygodne. Nie ma powodów do jego odrzucenia. Obiektywnie i rzeczowo przestawił tryb zawierania umów oraz obieg dokumentów. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji bankowej.

1.2

wyjaśnienia A. M.

zeznania:

B. W.

K. N.

Ł.F.

A. M.

M. G.

wyjaśnienia S. M.

zeznania M. S.

Wyjaśnienia A. M. są prawdziwe. Szczerze przyznała się do winy oraz opisała sensownie relacje jakie nawiązała z E. W. oraz konsekwencje tej znajomości. Na początku jej wierzyła, przy pierwszej pożyczce z 2010r., a następnie myślała, że kredyt z dnia 20.01.2014r. pozwoli na założenie wspólnego biznesu. W pełni świadomie zgodziła się na wyłudzenie wspólnie i w porozumieniu z banku (...) kredytu na podstawie zafałszowania rzeczywistego stanu rzeczy. Nie ma powodów do odrzucenia jej wyjaśnień, bo znajduje to potwierdzenie w materiale dokumentarnym.

Zeznania B. W. są wiarygodne. Logicznie, zbornie i szczerze opisała swoje relacje z E. W. (1) oraz sposób w jaki została zmanipulowana psychologicznie przez tę kobietę zgadzając się na zawieranie poszczególnych umów kredytowych. Uwierzyła po prostu w opowieści E. W. i miała cały czas nadzieję, że wybrnie jakoś z kłopotów finansowych zawierając kolejne umowy. Oczywiście została oszukana, gdyż pożyczki których udzielała E. W., nawet z zabezpieczeniem prawnym u notariusza, niczego nie gwarantowały, zaś E. W. żerowała na ludzkiej naiwności, podpisując umowy, których i tak nie była wstanie dotrzymać. A zatem, jej deklaracje były nic nie warte w realiach przedmiotowej sprawy.

Sąd dał wiarę A. M. (4) i Ł. F.. Obiektywnie i rzeczowo przestawili tryb zawarcia umów oraz obieg dokumentów dot. pokrzywdzonej B. W.. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji bankowej.

Zeznanie K. N. (2) dotyczy pożyczki zaciągniętej przez A. M. (1) w 2014r. Nie ma powodów do odrzucenia depozycji świadka. Obiektywnie i rzeczowo przestawił tryb zawarcia umowy oraz obieg dokumentów. Znajduje to potwierdzenie w dokumentacji bankowej.

Zeznania M. G. (1) są prawdziwe. Potwierdza, iż w przypadku samochodu A. był on de facto tzw. „słupem” i podpisywał praktycznie wszystko co mu poleciła E. W. i M. W.. Nie interesował się przebiegiem dalszych transakcji odnośnie w/w samochodu. Nie spotkał się nawet z B. W. i nie miał świadomości, iż auto było przedmiotem zabezpieczenia pożyczki.

Oskarżony S. M. wyjaśnił logicznie i prawdziwie, jak doszło do wyłudzenia pożyczki 11.06.2014r. w P.. Całość dokumentacji przygotowała - za jego aprobatą E. W., a on jedynie pojechał odebrać pieniądze. S. M. zatrzymał dla siebie 2000,00 zł. Podpis na umowie S. M. został nakreślony przez nieustaloną osobę o czym doskonale wiedział sprawca, gdyż działania w/w kobiety w pełni akceptował.

Świadek M. S. wprawdzie nie pamięta konkretnych wydarzeń z pracy zawodowej, a więc niewiele wnosi do sprawy, aczkolwiek potwierdza, iż prowadził placówkę franczyzową G. Noble w P.. Wynika to zresztą wprost z umowy kredytowej dot. S. M. z dnia 11.06.2014r., na której porobiono podpis S. M., co koreluje z faktem wyłudzenia kredytu na pośrednictwem tej placówki, gdyż świadek znał E. W., która pomagał mu w zdobywaniu klientów. Nie ma powodu odmówić mu wiary.

1.3

zeznania:

B. G.,

L. G.,

K. S.,

Zeznania B. G. są wiarygodne. Logicznie, konsekwentnie i rzeczowo opisała w jaki sposób weszła w układ z E. W. oraz w jak podstępny sposób została zmanipulowana przez tę kobietę i zgodziła się zawarcie dwóch umów kredytowych. Licząc na pracę przekazała E. W. pieniądze z pożyczek, których już nie odzyskała. Zaledwie 17.300,00 zł zostało jej zwrócone z kwoty łącznej 71.629,00 zł. Jej zeznania znajdują potwierdzenie w materiale dokumentarnym w tym wyroku cywilnym oraz w zeznaniach L. G. (2) i układają się w sensowną całość.

Sąd dał wiarę zeznaniom L. G.. Świadek zbornie i rzetelnie przedstawiła w jakiej sytuacji znalazła się jej córka, gdy się ona dowiedział o zachowaniu E. W.. Nie ma powodów do ich odrzucenia. W pełni korelują z zeznaniami B. G. i materiałem dokumentarnym.

Zeznania K. S. są wiarygodne. Dotyczą one zawarcie umowy B. G. z firmą (...). Świadek logicznie zeznała w jaki sposób doszło do zawarcia zobowiązania i znajduje to potwierdzenie w dokumentacji (załącznik nr 1).

1.4

częściowo zeznania

G. K.

zeznania:

A.K.

A.K.

Zeznania G. K. są częściowo prawdziwe. Szczerze i spontanicznie opisała, jak doszło do współpracy z E. W. (1) i M. W. (1). Jednoznacznie zeznała, że wiedziała, iż nie ma zdolności kredytowej, lecz za namową E. W. zdecydowała się zafałszować rzeczywisty stan rzeczy, by uzyskać dla niej kredyt. Z wyłudzonej w ten sposób pożyczki otrzymała zapłatę ok. 1000,00 zł. Potem, jak sama to określiła za „machlojki” otrzymała 20.000,00 zł przy sprzedaży mieszkania. W tym ostatnim wypadku, chociaż zgodziła się na sprzedaż mieszkania świadomie, to jednak w/w ją oszukali, gdyż nie przekazali jej ani pozostałej kwoty pieniędzy za zbycie nieruchomości, ani też nie odzyskała mieszkania. Znajduje to w pełni potwierdzenie w materiale dokumentarnym w tym umowie sprzedaży, w której wskazano jednoznacznie, że otrzymała ona jedynie 21.000,00 zł za mieszkanie warte 200.000,00 zł. Tutaj świadek musiał się omylić co do otrzymania 20.000,00 zł, gdyż z umowy wynika kwota 21.000,00 zł (§4 umowy k. 819). Sąd musiał to rozstrzygnąć na korzyść E. W., gdyż obecnie z uwagi na śmierć świadka nie można tego zweryfikować.

Przy czym, Sąd nie dał wiary świadkowi, jakoby winę za wpis we wniosku o kredyt z dnia 27.04.2011r. wykonał A.K. bez jej woli, na zasadzie, że coś tam sobie „pykał” w komputerze, skoro podpisała ona wniosek z nieprawdziwym oświadczeniem, że współmałżonek zarabia 1500,00 zł, a była przecież wdową. Musiała widzieć i wiedzieć co podpisuje.

Zeznania pracownia banku A.K. są wiarygodne. Na tyle, na ile pamiętał wydarzenia sprzed lat 8 lat, opisał jak wyglądało zawarcie umowy kredytowej z G. K. w 2011r. Dane do wniosku podała mu kobieta podczas przygotowywania dokumentów (k. 919). Nie ma powodów do ich odrzucenia, gdyż znajduje to potwierdzenie w materiale dokumentarnym.

Zeznania A.K. są wiarygodne. Przedstawiła logicznie sytuację z zawarciem umowy przez G. K. z bankiem (...). Nie ma powodów do ich odrzucenia.

1.5

częściowo zeznania

G. K.

Zeznania G. K. są prawdziwe w odniesieniu do czynu z dnia 28.11.2011r. Szczerze i spontanicznie opisała, jak doszło do współpracy z E. W. (1) i M. W. (1). W przypadku sprawy o mieszkanie, jak już wyżej wspomniano, sama określiła, iż za „machlojki” otrzymała 20.000,00 zł. Chociaż zgodziła się na sprzedaż mieszkania świadomie, to jednak w/w ją oszukali, gdyż nie przekazali się jej ani pozostałej kwoty pieniędzy ze sprzedaży 179.000,00 zł, ani też z powrotem mieszkania. Znajduje to w pełni potwierdzenie w materiale dokumentarnym w tym umowie sprzedaży, w której wskazano jednoznacznie, że otrzymała jedynie 21.000,00 zł za mieszkanie warte 200.000,00 zł. Tutaj świadek musiał się omylić co do otrzymania 20.000,00 zł, gdyż z umowy wynika kwota 21.000,00 zł (§4 umowy k k. 819). Sąd musiał to rozstrzygnąć na korzyść E. W., gdyż obecnie z uwagi na śmierć świadka nie można tego do końca zweryfikować.

1.6

wyjaśnienia S. M.

Sąd uznał na podstawie jego wyjaśnień, że E. W. wspólnie i w porozumieniu z nim, wyłudziła kredyt konsolidacyjny z banku (...) w marcu 2012r. Podpisał on bowiem w pełni świadomie nieprawdę we wniosku, że liczba osób w gospodarstwie, to dwie osoby, gdy tymczasem liczyła cztery osoby. Wprowadzili oni w ten sposób bank w błąd, a miało to istotne znacznie przy tego rodzaju pożyczce bankowej - o czym wiedział doskonale w/w od E. W., która takie oszustwo mu przecież zaproponowała (k. 2201). Ponadto, to nie on miał spłacać kredyt, ale E. W., co również było wprowadzeniem w błąd co do rzeczywistej osoby kredytobiorcy. Jego wyjaśniania są prawdziwe w tym zakresie, gdyż w pełni znajdują potwierdzenie w dokumentacji bankowej (załącznik nr 9).

Oczywiście w takiej sytuacji nie może on być pokrzywdzonym czynem z pkt II z aktu oskarżenia PR Ds. (...).2019, gdyż jest współsprawcą tego przestępstwa i nie miał prawa „pożyczać” wyłudzonych pieniędzy, które przecież stanowiły korzyść majątkową z występku. Do tego nie można mówić o legalnej pożyczce, po dokonanym przestępstwie, skoro przed zawarciem już umowy kredytowej uzgodniono, że nie on będzie spłacał pożyczkę bankową, lecz E. W..

1.7

wyjaśnienia A. M.

Wyjaśnienia A. M. są prawdziwe. Szczerze przyznała się do winy oraz opisała sensownie relacje jakie nawiązała z E. W. oraz konsekwencje tej znajomości. Na początku jej wierzyła, przy pierwszej pożyczce z 2010r., a następnie myślała, że kredyt z dnia 20.01.2014r. pozwoli na założenie wspólnego biznesu. W pełni świadomie zgodziła się na wyłudzenie wspólnie i w porozumieniu z banku (...) kredytu na podstawie zafałszowania rzeczywistego stanu rzeczy. Nie ma powodów do odrzucenia jej wyjaśnień, bo znajduje to potwierdzenie w materiale dokumentarnym.

1.8

wyjaśnienia

S. M.

zeznania M. S.

Oskarżony S. M. wyjaśnił logicznie i prawdziwie, jak doszło do wyłudzenia pożyczki 11.06.2014r. Całość dokumentacji przygotowała - za jego aprobatą E. W., a on jedynie pojechał odebrać pieniądze. S. M. zatrzymał dla siebie 2000,00 zł. Podpis na umowie S. M. został nakreślony przez nieustaloną osobę o czym doskonale wiedział sprawca, gdyż działania w/w kobiety w pełni akceptował.

Zeznanie świadka M. S. już oceniono w rubryce 1.2.

1.1. do 1.9

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 14.09.2010r.

-nakaz zapłaty za weksel,

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 20.01.2014r. w tym rzekome przelewy z banku (...) z firmy (...),

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 07.02.2014r. i pożyczki z 26.02.2014r.

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki na samochód z 24.03.2014r.

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 24.04.2014r.

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 11.06.2014r. i opinia biegłego dot. podrobienia podpisu S. M. na umowie,

-pismo dot. numeru rachunku odnośnie rzekomych przelewów wynagrodzenia z banku (...) z firmy (...)

-opinia biegłego dot. zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) i potwierdzenia podrobienia przez E. W. oraz odnośnie umowy z dnia 11.06.2014r.

-umowa sprzedaży samochodu, pokwitowanie odbioru 80.000,00 zł przez E. W. i upoważnienie do odebrania podpisane przez M. G. oraz opinia biegłego z zakresu badań pisma ręcznego – w zakresie dot. sprawy kredytu samochodowego B. W.,

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 10.12.2015r.,

-dokumentacja prywatna dot. pożyczki i przekazania pieniędzy dla E. W.,

-dokumentacja dot. zawarcia umowy z firmą (...),

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 27.04.2011r.,

-umowa własności G. K. do mieszkania,

-umowa sprzedaży mieszkania dla M. W. (1),

-decyzja U.S. dot. G. K. co do wartości mieszkania,

-dokumentacja bankowa dot. kredytu konsolidacyjnego S. M.,

-dokumenatcja bankowa dot. pożyczki z 20.01.2014r. w tym rzekome przelewy z banku (...) z firmy (...)

-pismo dot. numeru rachunku odnośnie rzekomych przelewów wynagrodzenia z banku (...) z firmy (...),

-opinia biegłego dot. zaświadczenia o rzekomym zatrudnieniu w firmie (...) - potwierdzenia podrobienia przez E. W.,

-dokumentacja bankowa dot. pożyczki z 11.06.2014r.

-opinia biegłego dot. podpisu na umowie, którego nie nakreślił S. M.,

-karty karne i odpisy wyroków

Dowody z dokumentów Sąd uznał za wiarygodne, albowiem w toku procesu nie ujawniły się okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do ich rzetelności. Oczywiście przy uwzględnieniu, że w tych przypadkach, gdzie oświadczenia i dokumenty przedłożone do banków stwierdzały nieprawdę nie są one rzetelne, aczkolwiek stanowią materialny dowód na popełnienie czynu zabronionego.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2

wyjaśnienia

E. W.

Oskarżona skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przy czym, formalnie oświadczyła, że nie przyznaje się do przestępstw. Zdaniem Sądu stanowi to jedynie przyjętą gołosłowną linię obrony, której nie dano wiary w świetle zgromadzonego materiału dowodowego wskazującego ewidentnie na jej winę i sprawstwo.

1.2

zeznania:

G.

T.,

K. N.,

M.W.,

Z.Ś.,

A. T.,

M.G.,

I. J.,

B. W.,

A. M.,

Zeznania tych świadków nie dotyczą czynów oskarżonych w przedmiotowej sprawie, a jedynie wskazują wiarygodnie, że E. W. miała też udział w innych postępkach o podobnym charakterze, a nawet została prawomocnie skazana – m.in. dot. sprawy G. i A. T..

1.2

zeznania S. S.

Zeznanie tego świadka nic nie wnosi do sprawy, gdyż odnosi się do wyrażenia zgody na informacje bankowe.

7.3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt 1 – 6

pkt 7

pkt 8

E. W. (1)

A. M. (1)

S. M. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

W przypadku E. W. (1) generalnie kwalifikacja prawna praktycznie nie ulegała zmianie, a jedynie należało na nowo opisać czyny, gdyż niektóre elementy prokurator opisał zbyt ogólnikowo lub niewłaściwe. Przy czym, niewątpliwie E. W. swoim zachowaniem wyczerpała znamiona występków z art. 286 §1 kk oraz z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk - w tych przypadkach, które dotyczyły wyłudzeń bankowych.

Dla formalności w zarzutach prokurator wskazywał nazwisko (...), choć od dnia 12.08.2016r. nosi ona nazwisko (...) (k. 75)

W zakresie czynu z pkt 1 ustalono, że wartość wyłudzonego mienia to 10.000,00 zł, gdyż nie ma znaczenia ile pożyczyła na weksel, ale ile nie zwróciła.

W zakresie czynów opisanych w pkt 2-6 wskazano wartość faktycznie otrzymanej gotówki z banku, gdyż prokurator podał wysokość pożyczek bankowych, a przecież istnieje różnica między rzeczywiście wyłudzonym mieniem, a wysokością łącznie udzielonej pożyczki z opłatami bankowymi. W prawie karnym istotna jest rzeczywiście wypłacona kwota pieniędzy, którą otrzymuje sprawca bez opłat bankowych, gdyż taki jest faktyczny uszczerbek w majątku pokrzywdzonego w chwili czynu. Poprawiono więc opisy w tym zakresie.

Ponadto, jeśli chodzi o czyn dot. B. G. z pkt 3 (zarzut z pkt VII) to wyeliminowano z opisu działanie na szkodę spółki (...), gdyż w tym zakresie E. W. nie popełniła czynu zabronionego. Okoliczność, że B. G. dla spłaty wcześniejszego kredytu, musiała zaciągnąć nowy w firmie (...), nie może obciążać E. W.. W tym zakresie ani B. G., ani E. W. nie wprowadziły nikogo w błąd. B. G. miała wolną wolę. Chciała po prostu „ratować” pożyczkę zaciągniętą w M. Bank, bo nie miała na kolejne raty, ale to jeszcze nie oznacza, że popełniono w tym zakresie czyn zabroniony. B. G. mogła, ale nie musiała zaciągać tej pożyczki, a do tego prokurator nie wskazał na czym miałoby polegać oszustwo E. W. m.in. w jaki sposób miałaby wprowadzić pracownika firmy (...) w błąd, skoro pożyczkę zawarto lege artis.

W przypadku czynu zarzucanego przez prokuratora w pkt II wyroku, to zdaniem Sądu nie jest to odrębny czyn zabroniony. Jeśli bowiem E. W. z S. M. z góry powziętym zamiarem wyłudzili pieniądze z banku (...) S.A. w okresie od 8.03. do 12.03.2012r., a następnie uzyskaną kwotę 20.000,00 zł współsprawca S. M. przekazał współsprawczyni E. W., to mamy do czynienia z jednym przestępstwem - zarzut pkt X ( odpowiednio pkt 6 w części rozstrzygającej). Tego rodzaju podział „łupu” przestępczego, który przecież został uzgodniony jeszcze przed występkiem, nie może prowadzić do nonsensownej sytuacji, iż S. M. „pożycza” pieniądze E. W. i jest osobą z tego tytułu pokrzywdzoną. Zdaniem Sądu nie mógł on pożyczać pieniędzy, skoro wszedł w ich posiadanie na drodze przestępczego współdziałania. Stanowi to bowiem korzyść majątkową uzyskaną z czynu zabronionego i nie może legalnie pożyczać tych pieniędzy, a w konsekwencji nie może być pokrzywdzonym tzw. „pożyczką”, bo niezależnie od uzgodnień między przestępcami, pokrzywdzonym nadal pozostaje bank z którego wyłudzili pieniądze. Dlatego nie można uznać, że E. W. dopuściła się jakoby oddzielnego czynu zabronionego, bo nie zwróciła S. M. pieniędzy pochodzących ze wspólnie popełnionego przestępstwa.

W przypadku czynu z opisanego w pkt VIII zarzutu (pkt 4 w części rozstrzygającej wyroku), Sąd ustalił, że doszło do współdziałania między W. W. i G. K., a nie do pokrzywdzenia tej ostatniej. Z jej zeznań wynika wprost, że wiedziała, iż nie ma zdolności kredytowej, a podane dane dotyczące dochodu jej współmałżonka są fałszywe, gdyż była wdową, a mimo to zdecydowała się złożyć wniosek i podpisać umowę. W takiej sytuacji była ona współsprawcą wyłudzona kredytu, wszak ostatecznie po wypłaceniu pieniędzy otrzymała za tę przysługę 1000,00 zł od E. W..

W przypadku A. M. (1) to nie ulega wątpliwości, że wyłudzenie pożyczki z banku na podstawie nieprawdziwych oświadczeń i dokumentów jest czynem zabronionym kwalifikowanym z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk.

W przypadku S. M. (1) to nie ulega wątpliwości, że wyłudzenie pożyczki z banku na podstawie nieprawdziwych oświadczeń i dokumentów jest czynem zabronionym kwalifikowanym z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

--------------------

---------------------------------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

--------------------

-------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6.  Umorzenie postępowania

-------------------

--------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7.  Uniewinnienie

-----------------

----------------------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.4.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. W.

1 - 6

1 - 6

Przystępując do wymierzenia jednostkowych kar pozbawienia wolności i grzywny wobec E. W., Sąd miał na uwadze dyrektywny wymiaru kary wynikające z art. 53 §1 i 2 kk - uwzględniając zarówno okoliczności obciążające, jak i łagodzące.

Do tych pierwszych zaliczył:

-popełniła aż 11 czynów zabronionych w tym 6 w ciągu przestępstw;

-naruszyła swoim zachowaniem dwa przepisy ustawy karnej – z art. 286 §1 kk i art. 297 §1 kk,

-szkodliwość społeczną czynów z powodu rodzaju i charakteru dóbr prawnych – naruszyła cudzą własność oraz zakłóciła prawidłowe funkcjonowanie produktów bankowych w tym przede wszystkim kredytów jako elementów systemu gospodarczego;

-sposób i okoliczności popełnienia czynów –

działała wielokrotnie z pełną premedytacją, podstępne oszukiwała pokrzywdzonych zarówno pracowników banku, jak i pozostałych osoby na różne sposoby czy to poprzez roztaczanie wizy wspaniałych przyszłych zarobków, albo odwoływanie się do ludzkich uczuć i rzekomych problemów rodzinnych, by skłonić osoby do zaciągania pożyczek i ich udzielenia dla niej;

-działanie wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – A. M., S. M., G. K. czy M. W. (1);

-znaczną wysokość wyłudzonego mienia – łącznie ze wszystkich czynów ponad 600.000,00 zł;

-naganne zachowanie na wolności - popełnienie podobnych przestępstw w 2009r. i 2013r., chociaż została za nie skazana dopiero 21.02.2017r. i 20.09.2017r.

Do okoliczności łagodzących zaliczono: częściowe oddanie długów pokrzywdzonym, a także okoliczność, że de facto w chwili czynów nie była formalnie jeszcze osobą skazaną.

E. W.

7

1-6

Zdaniem Sądu kara łączna 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara grzywny 28.000,00 zł (400 stawek dziennych - 70 zł każda) pozostaje adekwatna do stopnia zawinienia E. W.. Spełni swoje zadania w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej w znaczeniu pozytywnym. Odniesie wobec niej pożądany skutek wychowawczy, powstrzymując od podobnych zachowań w przyszłości. Wykaże nieopłacalność tego rodzaju zachowań przestępnych. Wpłynie także na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym budowania zaufania społecznego do działalności wymiaru sprawiedliwości.

A. M.

8

8

Przystępując do wymierzenia kary pozbawienia wolności i grzywy wobec A. M., Sąd miał na uwadze dyrektywny wymiaru kary wynikające z art. 53 §1 i 2 kk - uwzględniając zarówno okoliczności obciążające, jak i łagodzące.

Do tych pierwszych zaliczył:

-naruszyła swoim zachowaniem dwa przepisy ustawy karnej – z art. 286 §1 kk i art. 297 §1 kk,

-szkodliwość społeczną czynu z powodu rodzaju i charakteru dóbr prawnych – naruszyła cudzą własność oraz zakłóciła prawidłowe funkcjonowanie produktów bankowych w tym przede wszystkim kredytów jako elementu systemu gospodarczego;

-sposób i okoliczności popełnienie czynu – działała z pełną premedytacją, wspólnie i w porozumieniu z E. W. tworząc zafałszowany stan rzeczy, by podstępnie wyłudzić pożyczkę bankową;

-wysokość wyłudzonego mienia – 50.000,00 zł.

Do okoliczności łagodzących zaliczono przyznanie się do winy i wyrażenie skruchy oraz aktualnie prowadzenie ustabilizowanego trybu życia (ma rodzinę – męża i jedno dziecko w wieku 11 lat) oraz uprzednią niekaralność.

Zdaniem Sądu kara 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 4800,00 zł (120 stawek razy 40,00 zł każda stawka) pozostaje adekwatna do stopnia zawinienia A. M.. Zastosowane sankcje spełnią swoje zadania w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej w znaczeniu pozytywnym. Odniosą wobec niej pożądany skutek wychowawczy, powstrzymując od podobnych zachowań w przyszłości. Wykażą nieopłacalność tego rodzaju zachowań przestępnych. Wpłyną także na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym budowania zaufania społecznego do działalności wymiaru sprawiedliwości.

S. M.

9

9

Przystępując do wymierzenia kary pozbawienia wolności i grzywy wobec S. M., Sąd miał na uwadze dyrektywny wymiaru kary wynikające z art. 53 §1 i 2 kk - uwzględniając zarówno okoliczności obciążające, jak i łagodzące.

Do tych pierwszych zaliczył:

-naruszył swoim zachowaniem dwa przepisy ustawy karnej – z art. 286 §1 kk i art. 297 §1 kk,

-szkodliwość społeczną czynu z powodu rodzaju i charakteru dóbr prawnych – naruszył cudzą własność oraz zakłócił funkcjonowanie produktów bankowych w tym przede wszystkim kredytów jako elementów systemu gospodarczego;

-sposób i okoliczności popełnienie czynu – działał z pełną premedytacją, wspólnie i w porozumieniu z E. W. tworząc zafałszowany obraz sytuacji, by podstępnie wyłudzić pożyczkę bankową;

-wysokość wyłudzonego mienia – 6917,32 zł.

Do okoliczności łagodzących zaliczono: przyznanie się do winy oraz aktualnie prowadzenie ustabilizowanego trybu życia (pracuje i ma rodzinę na utrzymaniu – żonę i dziecko) oraz uprzednią niekaralność.

Zdaniem Sądu kara 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywny w wysokości 3000,00 zł (100 stawek dziennych razy 30,00 zł każda stawka) pozostaje adekwatna do stopnia zawinienia S. M.. Zastosowane sankcje spełnią swoje zadania w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej w znaczeniu pozytywnym. Odniosą wobec niego pożądany skutek wychowawczy, powstrzymując od podobnych zachowań w przyszłości. Wykażą nieopłacalność tego rodzaju zachowań przestępnych. Wpłyną także na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym budowania zaufania społecznego do działalności wymiaru sprawiedliwości.

A. M.

10

8

Sąd stosując instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec A. M. uznał, że zachodzi dodatnia prognoza co do postępowania oskarżonej w przyszłości, tj. że będzie przestrzegała porządku prawnego, a zwłaszcza nie popełni ponownie przestępstwa. Oskarżona nie była dotychczas karana i podjęła pozytywne działania w celu zmiany swojego trybu życia. Ma męża i dziecko, co motywuje ją do zachowania w przyszłości zgodnie z obowiązującym zasadami współżycia społecznego. A zatem, nie ma potrzeby od razu stosowania kary bezwzględnej pozbawienia wolności. Sama groźba jej wykonania należycie wzmocni i umotywuje A. M. do przestrzegania w przyszłości obwiązujących norm prawnych.

S. M.

11

9

Sąd stosując instytucję warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec S. M. uznał, że zachodzi dodatnia prognoza co do postępowania oskarżonego w przyszłości, tj. że będzie przestrzegał porządku prawnego, a zwłaszcza nie popełni ponownie przestępstwa. Oskarżony nie był dotychczas karany i podjął pozytywne działania w celu zmiany swojego trybu życia. Pracuje i ma na utrzymaniu żonę i dziecko, co motywuje go do zachowania w przyszłości zgodnie z obowiązującym zasadami współżycia społecznego. A zatem, nie ma potrzeby od razu stosowania kary bezwzględnej pozbawienia wolności. Sama groźba jej wykonania należycie wzmocni i umotywuje sprawcę do przestrzegania w przyszłości obwiązujących norm prawnych.

7.5.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. M. i S. M.

12

8, 9

Na podstawie art. 4 §1 kk wobec sprawców A. i S. M. ustawą karną względniejszą jest ta, która obowiązywał w chwili czynu w 2014r., gdyż art. 70 §1 pkt 1 kk pozwalał na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze powyżej roku, zaś art. 72 §1 kk nie nakładał obligatoryjnego zastosowania obowiązków wynikających z pkt od 1 do 8.

W przypadku zaś E. W. ma zastosowanie ustawa obecnie obowiązującą, gdyż jest względniejsza w kontekście art. 91 §1 kk. Pod rządami wcześniejszej ustawy nie można byłoby zastosować ciągu przestępstw popełnionych 2014r. z uwagi na różną kwalifikację prawną, tj. czynów z art. 286 §1 kk i czynów z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk. Byłoby to zatem niekorzystne dla E. W..

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Oczywiście z uwagi na przeszkody natury prawnej nie zasądzono naprawienia szkody na rzecz poszczególnych pokrzywdzonych:

- A. i S. M. - za czyn pierwszy – posiadają tytuł wykonawczy, nakaz zapłaty – k. 1169

- B. G. – posiada tytuł wykonawczy – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie k. 2151-2152

- B. W. – posiada tytuł wykonawczy – oświadczenie o poddaniu się egzekucji i postanowienie k. 350, 352, 353-354,

- G. K. – posiada tytuł wykonawczy w postaci zapisu w akcie notarialnym umowie sprzedaży mieszkania o poddaniu egzekucji wprost na podstawie art. 777 §1 pkt 4 kpc (k. 819 verte), a do tego zmarła i nie wszyscy jeszcze spadkobiercy przyjęli spadek,

W przypadku banków:

(...) Bank S.A. dot. G. K. – wierzytelność sprzedana (załącznik nr 3)

(...) Bank S.A. dot. A. M. – posiada tytuł wykonawczy – wyrok Sądu Rejonowego w Gryfinie (załącznik nr 4)

(...) Bank S.A. dot. S. M. – wierzytelność sprzedana (załącznik nr 6)

- (...) S.A. – posiada bankowy tytuł wykonawczy i wszczęto egzekucję (załącznik nr 7)

(...) Bank S.A. dot. S. M. – wierzytelność sprzedana (załącznik nr 9)

Sprzedaż wierzytelności dla firm windykacyjnych wyklucza orzeczenie o naprawieniu szkody na rzecz banku – bezpośrednio pokrzywdzonego przestępstwem.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

13.

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz.U. z 1983r., Nr 49, poz.223 z zm.) wymierzono oskarżonym stosowane opłaty od kary pozbawienia wolności i grzywny, a podstawie art. 627 kpk, art. 633 kpk zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe po 1/3 z tym, że w przypadku sprawy pod sygn. PR Ds. (...).2019 koszty ponosi w całości E. W., gdyż ta sprawa dotyczyła wyłącznie jej osoby.

Koszty procesu ponoszą osoby, która zostały skazane za czyn zabroniony.

7.Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Błogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Waldemar Jędrzejewski
Data wytworzenia informacji: