Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5651

IX P 212/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-12-09

Data publikacji: 2019-12-17

trafność 100%

Sygn. akt IX P 212/18 UZASADNIENIE Powód M. J. , pozwem nadanym w polskiej placówce pocztowej w dniu 16 kwietnia 2018 r., wniósł o przywrócenie do pracy w pozwanej P. (...) w W. . Powód wniósł również o zasądzenie od pozwanej, na swoją rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych. W odpowiedzi na pozew pozwana spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda, na swoją rzecz, kosztów procesu według norm prawem przepisanych. W toku procesu strony podtrzymały swoje stan
Czytaj więcej»

IX P 215/18

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2020-01-31

Data publikacji: 2020-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX P 215/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Konrad Kujawa Protokolant: Magdalena Taukin po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2020 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w S. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i odszkodowanie I zasądza
Czytaj więcej»

IX P 215/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2020-03-09

Data publikacji: 2020-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IX P 215/18 UZASADNIENIE Powódka S. M. , po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa (k. 482), wnosiła o zasądzenie od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w S. następujących kwot: - 1 845,70 zł niedopłaty wynagrodzenia za rok 2016, - 118,57 zł niedopłaty wynagrodzenia za rok 2015, - 969,12 zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za okres od stycznia do listopada 2016 r., - 603,23 zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za grudzień 2016 r., - 1 102,56 zł wynagrodzeni
Czytaj więcej»

IX P 216/18

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-11-15

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Sygn. akt IX P 216/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa Protokolant: M. T. po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2019 r. w Szczecinie sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) Spółdzielni (...) w S. o wynagrodzenie za pracę i odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika I zasądza od pozwanej (...) Sp
Czytaj więcej»

IX P 216/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2022-02-15

Data publikacji: 2022-02-21

trafność 100%

Sygn. akt (...) UZASADNIENIE Powódka J. O. pozwem skierowanym przeciwko Agencji (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. odwołała się od złożonego przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika i wniosła o zasądzenie na jej rzecz odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – w okresie biegnącego wypowiedzenia – w kwocie 15.600 zł odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia za pracę, a nadto zasąd
Czytaj więcej»

IX P 219/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2021-01-12

Data publikacji: 2021-11-04

trafność 100%

IX P 219/20 UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu zainicjowanym przez J. K. zgłoszono początkowo dwa żądania: dopuszczenia do pracy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za okres od 1 kwietnia 2015r. do 31 października 2015r. w wysokości po 8516 zł za każdy miesiąc wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi począwszy od dnia 7 kwietnia 2015r. Pozew skierowano przeciwko Grupie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w O. . Następnie, pismem procesowym z dnia 6 kwietnia 2018r., J. K.
Czytaj więcej»

IX P 219/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2021-10-28

Data publikacji: 2021-11-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powód J. K. w pozwie złożonym 7 września 2015 r. wskazał, że został zwolniony dyscyplinarnie, z którą to decyzją się nie zgodził. nadto nie otrzymał poborów za styczeń i marzec 2014 r. Od 5 kwietnia 2014 r. stawia się regularnie do pracy, ale jej świadczenie było mu uniemożliwiane. Wniósł „o zapłatę poborów od 5 kwietnia 2015 r. oraz o przywrócenie do pracy (k. 2). Podczas posiedzenia wyjaśniającego w dniu 10 listopada 2015 r. powód oświadczył, że nie otrzymał oświadczenia o rozwiąz
Czytaj więcej»

IX P 224/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2022-08-08

Data publikacji: 2022-08-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt (...) UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 maja 2021 r. B. W. odwołała się od oświadczenia o rozwiązaniu z nią umowy o pracę bez wypowiedzenia dochodząc od pozwanego pracodawcy (...) spółki z o.o. z siedzibą w P. przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy od dnia rozwiązania umowy o pracę, tj. od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie. Następnie pismem z dnia 10 listopa
Czytaj więcej»

IX P 225/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Sygn. akt IX P 225/15 UZASADNIENIE Powód V. A. pozwem z dnia 3 października 2014 r. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego H. B. 20.412 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych zaległości miesięcznych oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że przez cały okres zatrudnienia pozwany nie dopłacał powodowi pełnego wynagrodzenia, które miało wynosić 2.800 zł netto. Z okresu od listopada 2013 r. do sierpnia 2014 r. ogólna zaległość wyniosła 20.412 zł. Sąd wydał nakaz zapłaty w postęp
Czytaj więcej»

IX P 228/18

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-01-31

Data publikacji: 2019-11-05

trafność 100%

Sygn. akt IX P 228/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Żarkowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Taukin po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w Szczecinie sprawy z powództwa (...) w S. przeciwko D. K. , W. W. , M. J. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»