Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3657

XI GC 754/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2020-01-13

Data publikacji: 2020-01-17

trafność 100%

Sygnatura akt XI GC 754/19 UZASADNIENIE Sprawa rozpoznana w postępowaniu zwykłym Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła przeciwko pozwanej (...) Spółce akcyjnej w W. pozew o zapłatę kwoty 5755,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i kosztami procesu, z tytułu pokrycia pełnych kosztów najmu pojazdu zastępczego. Pozwany nie uznał roszczenia, wnosił o oddalenie powództwa w całości. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 1 stycznia 2018r. miała miejsce kolizj
Czytaj więcej»

XI GC 762/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-09-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt 762/15 Sprawa rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym UZASADNIENIE W dniu 16 kwietnia 2013 r. powód K. P. wniósł o zasądzenie od P. G. kwoty 3327,77 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 3157,75 zł od 18 sierpnia 2013 r. i od 170 zł od 2 września 2013 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazano, że pozwany zlecił powodowi usługę transportową, za którą nie zapłacił umówionego wynagrodzenia (3157,75 zł), na kwotę dochodzoną pozwem składa się też rekompensata za koszty
Czytaj więcej»

XI GC 770/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt: XI GC 770/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki Protokolant: Karolina Mateja po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2016 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa M. R. (1) i F. S. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej w W. solidarnie na rzecz powodów M. R. (2) i F
Czytaj więcej»

XI GC 783/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2020-01-29

Data publikacji: 2020-02-03

trafność 100%

Sygnatura akt XI GC 783/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 14 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dariusz Plewczyński Protokolant: st. sekr. sąd. Agata Trawka po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2020 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej we W. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki (...)
Czytaj więcej»

XI GC 788/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-12-13

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Sygn. akt XI GC 788/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 15 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dariusz Plewczyński Protokolant: Agata Trawka po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa H. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko J. W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3617 z
Czytaj więcej»

XI GC 793/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-03-07

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Sygnatura akt XI GC 793/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 20 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Muzyka Protokolant: Weronika Szymczuk-Dąbkowska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa W. D. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 34
Czytaj więcej»

XI GC 796/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Sygn. akt XI GC 796/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 8 stycznia 2016 roku A. Ś. wniósł o zasądzenie od Č. S. z siedzibą w P. kwoty 1510 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 sierpnia 2015 roku do dnia zapłaty i kosztami procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 6 lipca 2015 roku doszło do kolizji drogowej gdzie został uszkodzony samochód należący do M. J. o nr rej. (...) , a sprawca ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej u pozwanego, który przyznał od
Czytaj więcej»

XI GC 802/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-05-06

Data publikacji: 2016-06-08

trafność 100%

Sygnatura akt XI GC 802/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 6 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Dariusz Plewczyński Protokolant: Szymon Pawłowski po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2016 r. w Szczecinie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. - o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda A. S. kwotę 2.117,35 zł (dwóch tysięcy stu siedemnastu zł
Czytaj więcej»

XI GC 806/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-11-18

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Sygn. akt XI GC 806/19 UZASADNIENIE Pozwem złożonym dnia 30 maja 2018 r. do (...) P. i (...) w S. K. R. wniósł przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 5100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 31 lipca 2016 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż dnia 30 maja 2016 r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki F. nr rej. (...) , należący do powod
Czytaj więcej»

XI GC 809/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-12-19

Data publikacji: 2020-01-08

trafność 100%

Sygn. akt XI GC 809/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 3 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dariusz Plewczyński Protokolant: Agata Trawka po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w S. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej w W. na
Czytaj więcej»