Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2542

XI GC 1493/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2016-08-03

trafność 100%

Sygnatura akt XI GC 1493/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Jakub Idziorek Protokolant:Sylwia Warszyńska-Kufel po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Szczecinie sprawy z powództwa (...) Windykacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w P. przeciwko J. C. (1) - o zapłatę I zasądza od pozwanego J. C. (1)
Czytaj więcej»

XI GC 1494/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-01-17

Data publikacji: 2017-02-14

trafność 100%

Sygn. akt XI GC 1494/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 17 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Wójcik-Wojnowska Protokolant:Przemysław Badurka po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko T. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. K. na rzecz powoda M. W. kwotę 922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) z u
Czytaj więcej»

XI GC 1498/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2017-01-02

trafność 100%

XI GC 1498/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 4 sierpnia 2015 roku powódka T. O. wniosła o zasądzenie od pozwanej A. C. kwoty 8543,63 złotych z odsetkami ustawowymi od kwoty 7930,72 zł od dnia 17 czerwca 2015 r. do dnia zapłaty i od kwoty 612,91 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu powód wskazała, iż pozwana była członkiem zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Czytaj więcej»

XI GC 1507/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt XI GC 1507/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Wójcik-Wojnowska Protokolant:Przemysław Badurka po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę ( (...) .00 PLN) I zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś
Czytaj więcej»

XI GC 1509/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-02-22

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Sygnatura akt: XI GC 1509/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki Protokolant: starszy sekretarz sądowy Weronika Szymczuk - Dąbkowska po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2016 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa J. P. (1) przeciwko Towarzystwo (...) spółka akcyjna we W. o zapłatę 1 umarza postępowanie w sprawie w zakresie 1
Czytaj więcej»

XI GC 1515/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-09-15

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 maja 2015 roku powód Zakład (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. (dalej (...) ) wniósł o zasądzenie od (...) spółki jawnej w G. kwoty 13966 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi w stosunku rocznym od dnia 12 września 2012 oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie wskazał, że w dniu 24 maja 2012 roku podczas robót ziemnych związanych z budową gazocią
Czytaj więcej»

XI GC 1531/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

Sygnatura akt: XI GC 1531/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dariusz Plewczyński Protokolant: Tytus Mystkowski po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na r
Czytaj więcej»

XI GC 1557/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygnatura akt XI GC 1557/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 24 października 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Jakub Idziorek Protokolant: Gabriela Wierzgacz po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w Szczecinie sprawy z powództwa (...) w S. przeciwko J. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego J. G. na rzecz powoda (...) w S. kwotę 2031,45 zł (dwa tysiące trzydzieści jeden zł czterdzieści pięć
Czytaj więcej»

XI GNc 745/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-08

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Sygn. akt XI GNc 745/15 POSTANOWIENIE S. , dnia 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Plewczyński Protokolant: Karolina Mateja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2016 r. w S. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko R. R. o zapłatę na skutek wniosku pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty postanawia: I oddalić wniosek pozwanego R.
Czytaj więcej»

IX U 31/16

wyrok

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2016-12-01

trafność 100%

Sygn. akt IX U 31/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa Protokolant: Magdalena Taukin po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2016 r. w Szczecinie sprawy W. K. , reprezentowanego przez A. K. przeciwko Wojewódzkiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) w S. o ustalenie stopnia niepełnosprawności na skutek
Czytaj więcej»