Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3370

XI GC 2076/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-02-09

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Sygn. akt XI GC 2076/18 UZASADNIENIE wyroku zaocznego z dnia 22 stycznia 2019 roku Pozwem z dnia 26 października 2018 r. powód U. (...) w W. wniósł przeciwko pozwanemu K. L. o zasądzenie kwoty 27.214,56 z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia powództwa oraz kosztami postępowania według norm przepisanych z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 171,61 zł stanowiącej równowartość 40 Euro obliczonej zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
Czytaj więcej»

XI GC 2106/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-04-26

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt XI GC 2106/18 (XI GC 2107/18) WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 9 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dariusz Plewczyński Protokolant: Agata Trawka po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Szczecinie na rozprawie spraw z powództwa (...) Ś. (...) w Ś. przeciwko M. B. o zapłatę I 1. zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powódki (...) Ś. (...) w Ś. kw
Czytaj więcej»

XI GC 2224/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-02-25

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt: XI GC 2224/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki Protokolant: Angelika Sykut po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2019 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa D. B. (1) przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.313 (sześć tysięcy trzyst
Czytaj więcej»

XI GC 2233/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-11-12

Data publikacji: 2019-11-18

trafność 100%

Sygn. akt XI GC 2233/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 22 października 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Dariusz Plewczyński Protokolant: Agata Trawka po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa G. S. przeciwko (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powódki G. S. kwotę 1600 zł (jede
Czytaj więcej»

XI GC 2258/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-05-07

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt XI GC 2258/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 16 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Plewczyński Protokolant: Agata Trawka po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w P. przeciwko M. D. o zapłatę I umarza postępowanie co do kwoty 362 zł 21 gr (trzysta sześćdziesiąt dwa zł dwadzieścia jeden gr), II oddala powództw
Czytaj więcej»

XI GNc 745/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-08

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Sygn. akt XI GNc 745/15 POSTANOWIENIE S. , dnia 11 marca 2016 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Dariusz Plewczyński Protokolant: Karolina Mateja po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2016 r. w S. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko R. R. o zapłatę na skutek wniosku pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty postanawia: I oddalić wniosek pozwanego R.
Czytaj więcej»

IX U 738/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-12-27

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

sygn. akt IX U 738/15 UZASADNIENIE Decyzjami z dnia 28 września 2015 r. o nr sprawy (...) oraz z dnia 7 października 2013 r. o nr spraw (...) , (...) , (...) organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. Inspektorat w M. , działając na podstawie art. 8 art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 372), odmówił ubezpieczonemu P. K. prawa do zasiłku chorobowego za okres od
Czytaj więcej»

IX U 740/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

sygn. akt IX U 740/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 22 września 2015 r. znak (...) -3-07- (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. , odmówił ubezpieczonej L. D. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 13 stycznia 2015r. W uzasadnieniu wskazano, iż jak wynika z protokołu powypadkowego sporządzonego przez zakład pracy, zdarzenie miało miejsce w dniu 13 stycznia 2015r. Podczas schodzenia po schodach źle się ona poczuła, zakręciło się jej w głowie w wyniku czeg
Czytaj więcej»

IX U 744/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-06-03

trafność 100%

sygn. akt IXU 744/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 15 września 2015 r. znak ZS-GO- (...) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odmówił ubezpieczonemu M. C. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w dniu 30 stycznia 2015 r. Treść decyzji oparto na orzeczeniu Komisji Lekarskiej KRUS, która w dniu 2 września 2015 r. ustaliła, iż ubezpieczony M. C. nie doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w związku z tym wypadkiem, określając wysokość doz
Czytaj więcej»

IX U 748/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-03-10

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Sygn. akt IX U 748/15 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 14 września 2015r. znak (...) (...) (...) w S. odmówił K. D. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 20 lutego 2013r. wskazując, z powołaniem się na informację Policji o uznaniu adresata decyzji za sprawcę kolizji i ukaraniu mandatem oraz na zapisy protokołu powypadkowego, iż ubezpieczony zachował się rażąco niedbale, nienależycie obserwował drogę, przez co nie dostosował prędkości do panujących na niej warunków na
Czytaj więcej»