Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
5803

IX U 97/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-01-08

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Sygn. akt IX U 97/18 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 14 czerwca 2017 r. znak F – 37 – 743/16 Komendant Wojewódzki Policji w S. umorzył postępowanie w sprawie jednorazowego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku choroby powstałej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, zainicjowane wnioskiem R. K. wskazując, iż adresat decyzji nie stawił się badaniu komisji lekarskiej, co nie pozwala na merytoryczne rozpoznanie sprawy. (k. 32 akt organu). Zgodnie z zawartym w d
Czytaj więcej»

IX U 101/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2020-09-18

Data publikacji: 2020-09-21

trafność 100%

Sygn. akt IX P 101/20 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie o nr (...) Z. S. Oddział w S. , działając na podstawie art. 17 ust. 1, art. 66 ust. 1 i 3 oraz art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , a także art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych odmówił T. Z. prawa do zasiłku chorobowego w okresie od 31 października 2019 roku do 28 lis
Czytaj więcej»

IX U 105/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2023-01-09

Data publikacji: 2023-01-16

trafność 100%

UZASADNIENIE Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. decyzją z dnia 31 stycznia 2022 r. znak (...) - (...) odmówił ubezpieczonemu K. D. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 27 listopada 2021 r. do 28 stycznia 2022 r. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługu
Czytaj więcej»

IX U 110/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2021-01-22

Data publikacji: 2021-01-26

trafność 100%

Sygn. akt IX U 110/19 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 4 stycznia 2019 r., nr sprawy (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. przyznał A. M. prawo do zasiłku chorobowego od dnia 6 października 2018 r. z podstawy wymiaru wskazanej w rozstrzygnięciu jako 2100 zł brutto, a w uzasadnieniu określonej na 1812, 09 zł brutto powołując się na swoją uprzednią decyzje o obniżeniu ubezpieczonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do pierwszej z tych kwot. A. M. wniosła odwoła
Czytaj więcej»

IX U 113/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-07-03

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

UZASADNIENIE Orzeczeniem z dnia 6 listopada 2015 r. (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. postanowił zaliczyć małoletniego P. O. (1) do osób niepełnosprawnych z powodu schorzeń o symbolach 12-C i 01-U uznając, że niepełnosprawność małoletniego datuje się od jego urodzenia. W orzeczeniu wydanym na okres do dnia 1 lipca 2020 r. Zespół wskazał, że istnieje konieczność zaopatrzenia małoletniego w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowani
Czytaj więcej»

IX U 114/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2022-12-28

Data publikacji: 2023-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX U 114/22 UZASADNIENIE Orzeczeniem z dnia 18 stycznia 2022 r., znak: ON. (...) .1.36.2022.EH, Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 8 grudnia 2021 r., zaliczające A. N. do lekkiego stopnia niepełnosprawności do dnia 31 grudnia 2023 r., z symbolem przyczyny niepełnosprawności 05 – R. Uzasadniając swoją decyzję organ podkreślił, iż skutki naruszenia sprawności organi
Czytaj więcej»

IX U 115/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2022-09-16

Data publikacji: 2022-09-21

trafność 100%

Sygn. akt (...) UZASADNIENIE Decyzją z dnia 4 stycznia 2018 r. (...) Oddział w S. : 1 odmówił E. R. (1) prawa do: - zasiłku macierzyńskiego za okres od 1 grudnia 2012r. do 14 lutego 2013r., - zasiłku chorobowego za okresy: od 15 lutego 2013r. do 11 marca 2013r., od 16 marca 2013r. do 10 lipca 2013r., od 29 lipca 2013r. do 6 września 2013r., od 18 listopada 2013r. do 10 marca 2014r., od 17 marca 2014r. do 24 maja 2014r., od 5 sierpnia 2014r. do 27 listopada 2014r., od 9 grudnia 2014r. do 13 luteg
Czytaj więcej»

IX U 116/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-06-20

Data publikacji: 2018-07-04

trafność 100%

Sygn. akt IXU 116/18 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 24 stycznia 2018r. znak (...) , nr sprawy (...) (...) Oddział w S. odmówił A. K. prawa do zasiłku chorobowego za okres 30 grudnia 2017r. – 22 stycznia 2018r. wskazując, iż adresatka decyzji nie podlegała w dacie powstania niezdolności do pracy dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, jako że nie zgłosiła się do niego w przepisanym terminie po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. (decyzja – k. 7 pliku akt organu rozpoczynającego się kartą prze
Czytaj więcej»

IX U 116/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2022-10-05

Data publikacji: 2022-10-12

trafność 100%

sygn. akt IX U 116/22 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 17 stycznia 2022 r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. , odmówił ubezpieczonemu T. S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 27 października 2021 r. W uzasadnieniu wskazano, iż komisja lekarska ZUS orzeczeniem z dnia 14 stycznia 2022 r. ustaliła zero procent uszczerbku na zdrowiu w związku z ww. wypadkiem. Odwołanie od powyższej decyzji wniósł ubezpieczony T. S. , domagając się zmiany decyzji i
Czytaj więcej»

IX U 118/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2020-10-14

Data publikacji: 2020-10-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IX U 118/20 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 10 grudnia 2019 r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. po rozpatrzeniu wniosku M. D. odmówił jej prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku śmiertelnego przy pracy po jej synu T. D. . Decyzją z dnia 10 grudnia 2019 r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. po rozpatrzeniu wniosku T. D. odmówił mu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku śmiertelnego przy pracy po jego synu T. D. . Decyzją
Czytaj więcej»