Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
6458

X GC 222/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-04-18

Data publikacji: 2017-05-17

trafność 100%

Sygn. akt X GC 222/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział X Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Kornelia Żminkowska Protokolant: Paula Nowosielecka po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2017 r. w Szczecinie na rozprawie w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. przeciwko M. B. (1) o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego M. B. (1) przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpo
Czytaj więcej»

X GC 409/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Sygn. akt X GC 409/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział X Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stelmasik Protokolant: Sekretarz sądowy Paula Nowosielecka po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017 r. r. na rozprawie w sprawie z powództwa (...) spółka jawna z siedzibą w Ł. przeciwko J. K. i Z. S. o zapłatę I zasądza od pozwanych J. K. i Z. S. solidarnie na rzecz powódki (...) spółki jawnej z siedzibą w
Czytaj więcej»

X GC 497/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Sygn. akt X GC 497/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stelmasik Protokolant: Sekretarz sądowy Paula Nowosielecka po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko A. B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn akt 497/17 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w elektronicznym postępo
Czytaj więcej»

X GC 468/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-10-13

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Sygn. akt X GC 468/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2016 r. r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział X Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Stelmasik Protokolant: Paula Nowosielecka po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. na rozprawie w sprawie z powództwa K. Ł. przeciwko A. K. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego A. K. (1) na rzecz powoda K. Ł. kwotę 3 300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami (określony
Czytaj więcej»

X GC 502/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-01-30

Data publikacji: 2017-02-20

trafność 100%

Sygn. akt X GC 502/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie X Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Grzegorz Urbanik Protokolantka: sekretarz sądowy I. S. po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2017 r. w Szczecinie sprawy z powództwa: Grupa (...) S.A. w K. przeciwko: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.
Czytaj więcej»

X GC 636/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2023-05-09

Data publikacji: 2023-06-06

trafność 100%

Sygn. akt X GC 636/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2023 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: sędzia Radosław Ochał Protokolant: Karolina Lewandowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia 2023 r. w S. sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości Manufaktura (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. przeciwko A. Ś. o zapłatę I. Oddala powództwo. II. Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 (
Czytaj więcej»

X GC 656/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2023-02-27

Data publikacji: 2023-03-23

trafność 100%

Sygn. akt X GC 656/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, X Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Radosław Ochał po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2023 r. w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa F. S. (1) i P. Ł. przeciwko Towarzystwo (...) spółce akcyjnej w W. o zaołatę I. Zasądza od pozwanego Towarzystwo (...) spółki akcyjnej w W. solidarnie na rzecz powodów F. S. (1) i P. Ł. kwotę 8.560,80
Czytaj więcej»

X GC 210/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2021-05-27

Data publikacji: 2021-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt X GC 210/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2021 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział X Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu rejonowego Joanna Stelmasik Protokolant: Katarzyna Kępa-Ojrzanowska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2021 r. na rozprawie w sprawie z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w C. przeciwko T. P. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. P. na rzecz powódki (...) spółki
Czytaj więcej»

IX U 599/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2022-08-22

Data publikacji: 2022-08-24

trafność 100%

UZASADNIENIE Decyzją z dnia 21 września 2020 r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonej M. B. prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 1.08.2019 r. do 25.09.2019 r. W uzasadnieniu powyższej decyzji przedstawiono przebieg korzystania przez ubezpieczoną z urlopu rodzicielskiego, w tym fakt łączenia korzystania z tego urlopu z wykonywaniem pracy. Podkreślono, że jeśli łączenie korzystania z urlopu z wykonywaniem pracy odbywa się przez część urlopu rodziciels
Czytaj więcej»

IX U 598/21

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 2022-11-30

Data publikacji: 2022-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt IX U 598/21 UZASADNIENIE Orzeczeniem z dnia 13 lipca 2021 r. (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. odmówił wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stosunku do J. B. (1) , wskazując, iż aktualne zostaje orzeczenie (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia 16 kwietnia 2013 r., w którym zaliczono ją do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem 02-P, 05-R i 07-S na stałe. Na skutek odwołania wnioskodawczyni w dniu 24 września 2021 r. w spraw
Czytaj więcej»