Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV K 734/18 - uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie z 2020-12-08

IV K 734/18

7. WYROK

8. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 grudnia 2020r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Piotr Pałczak

Protokolant: Katarzyna Mechlińska

po rozpoznaniu w dniach: 27.06.2019r., 03.10.2019r., 12.11.2019r., 30.01.2020r., 24.09.2020r., 03.12.2020r.

sprawy:

1.  J. P. , ur.(...) w Ś.,

syna M. i B. z domu S.

2.  E. W. , ur.(...) w S.,

córki M. i I. z domu Ś.

oskarżonych o to, że:

I.  w dniu 5 lutego 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 105 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 5 lutego 2015 r. J. P. (...) Usługi (...) z siedzibą w S. zawarł umowę o kredyt (...) Start - (...) nr (...) we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. oraz analiza biznes planu i tym samym wprowadził przedstawiciela banku w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

t j. o czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

II.  w dniu 12 stycznia 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Gospodarczy Bank Spółdzielczy w B. z siedzibą w B. w postaci pieniędzy w kwocie 20 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 12 stycznia 2015 r. J. P. zawarł umowę o kredyt gotówkowy we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. i tym samym wprowadzili przedstawiciela banku w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) Bank z siedzibą w B.,

t j. o czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

III.  w dniu 25 lutego 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. F. S. z siedzibą w G. w postaci pieniędzy w kwocie 19 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 25 lutego 2015 r. J. P. zawarł umowę pożyczki konsumpcyjnej we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. i tym samym wprowadzili przedstawiciela (...) w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat pożyczki, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) z siedzibą w G.,

t j. o czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 297 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

a nadto J. P. o to, że :

IV.  w dniu 22 maja 2015 r. w S., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 38 000 zł Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. F. S. z siedzibą w G. w ten sposób, że wskazanym dniu przedłożył kolejno dwa wnioski pożyczkowe - pierwszy na kwotę 38 000 zł, a następny na kwotę 5 000 zł, w których zawarł pisemne stwierdzające nieprawdę oświadczenie o swoim zatrudnieniu w firmie (...) i tym samym usiłował wprowadzić przedstawiciela (...) w błąd co do faktu swojego zatrudnienia oraz rzeczywistych możliwości i zamiaru spłat rat pożyczki, a które to wnioski zostały odrzucone przez firmę (...), czym działał na szkodę (...) z siedzibą w G.,

t j. o czyn z art. 297 §1 kk w zb. z art. 13 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk

V.  w dniu 11 lipca 2014 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu z M. J., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w postaci pieniędzy w kwocie 3000 zł w ten sposób, że zawarł umowę pożyczki pieniężnej we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi od M. J. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w firmie Centrum Pomocy (...) w S. i tym samym wprowadził przedstawiciela firmy (...) w błąd co do faktu zatrudnienia, rzeczywistych możliwości oraz zamiaru spłaty rat pożyczki, czym działał na szkodę (...) S.A. z siedzibą w W.

t j. o czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 §2 kk

3.  M. J. , ur.(...) w G.,

syna Z. i C. z domu F.

oskarżonego o to, że:

VI.  w dniu 11 lipca 2014 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu z J. P., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w postaci pieniędzy w kwocie 3000 zł w ten sposób, że dostarczył J. P. stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w firmie Centrum Pomocy (...) w S. na podstawie których J. P. zawarł umowę pożyczki pieniężnej we wskazanej wyżej kwocie i tym samym wprowadził przedstawiciela firmy (...) w błąd co do faktu zatrudnienia, rzeczywistych możliwości oraz zamiaru spłaty rat pożyczki, czym działał na szkodę (...) S.A. z siedzibą w W.,

t j. o czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 §2 kk

a nadto M. J. i J. P. o to, że :

VII.  w dniu 2 września 2014 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 76 806,00 zł uzyskanych z tytułu zawartej przez J. P. (...) Usługi (...) z siedzibą w S. umowy leasingu finansowego nr (...) na korzystanie za wynagrodzeniem pieniężnym z samochodu m-ki M. (...), który fikcyjnie został sprzedany leasingodawcy przez inną osobę i którego faktycznie nie użytkował J. P., którą to umowę leasingu J. P. zawarł na podstawie nierzetelnych dokumentów zorganizowanych przez M. J. takich jak: umowa sprzedaży pojazdu, protokół zdawczo-odbiorczy, wizja lokalna, specyfikacja przedmiotu pojazdu, tym samym wprowadzając przedstawiciela leasingodawcy w błąd co do faktycznego posiadania i użytkowania pojazdu oraz co do zamiaru spłaty rat leasingowych, podczas gdy w rzeczywistości miejsce znajdowania się pojazdu nie jest znane a raty leasingowe nie zostały spłacone

t j. o czyn z art. 286 §1 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 §2 kk

4.  A. S. , ur.(...) w S.,

córki J. i E. z domu K.

oskarżonej o to, że:

VIII.  w okresie od daty bliżej nieustalonej do 12 stycznia 2015 r. w S. udzieliła pomocy J. P. i E. W. w doprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku Spółdzielczego w B. w postaci pieniędzy w kwocie 20 000 zł, w ten sposób, że wystawiła stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia z dnia 09.01.2015 r. J. P. w firmie (...) sp. z o.o., którymi to dokumentami następnie posłużyli się J. P. i E. W. w ten sposób, że J. P. za pośrednictwem E. W. w dniu 12 stycznia 2015 r. zawarł umowę o kredyt gotówkowy w kwocie 20 000 zł z (...) w B., posługując się w/w stwierdzającymi nieprawdę dokumentami i tym samym wprowadzili przedstawicieli w/w placówki w błąd co do faktu zatrudnienia J. P., rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu,

t j. o czyn z art. 271 §1 kk w zb. z art. 18 §3 kk w zw. z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

IX.  w okresie od daty bliżej nieustalonej do 5 lutego 2015 r. w S. udzieliła pomocy J. P. i E. W. w doprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. w kwocie 105 000 zł w ten sposób, że wystawiła stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu z dnia 03.02.2015 r.J. P. w firmie (...) sp. z o.o. i obliczenie dochodu za okres styczeń-grudzień 2014 r. w firmie Usługi (...) jakub P., którymi to dokumentami następnie posłużyli się J. P. i E. W. w ten sposób, że J. P. za pośrednictwem E. W. w dniu 5 lutego 2015 r. zawarł umowę o kredyt w kwocie 105 000 zł w (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. posługując się w/w stwierdzającymi nieprawdę dokumentami i tym samym wprowadzili przedstawicieli w/w placówki w błąd co do faktu zatrudnienia J. P., rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu

t j. o czyn z art. 271 §1 kk w zb. z art. 18 §3 kk w zw. z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

X.  w okresie od daty bliżej nieustalonej do 25 lutego 2015 r. w S. udzieliła pomocy J. P. i E. W. w doprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. w kwocie 19 000 zł w ten sposób, że wystawiła stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu J. P. w firmie (...) sp. z o.o., z dnia 24.02.2015 r., informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014, którymi to dokumentami następnie posłużyli się J. P. i E. W. w ten sposób, że J. P. za pośrednictwem E. W. w dniu 25 lutego 2015 r. zawarł umowę pożyczki w kwocie 19 000 zł z (...) im. (...) z siedzibą w G. posługując się w/w stwierdzającymi nieprawdę dokumentami i tym samym wprowadzili przedstawicieli w/w placówek w błąd co do faktu zatrudnienia J. P., rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki,

t j. o czyn z art. 271 §1 kk w zb. z art. 18 §3 kk w zw. z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

5.  P. M. , ur.(...) w Z.,

syna J. i L. z domu L.

oskarżonego o to, że:

XI.  w okresie od daty bliżej nieustalonej do dnia 11 lipca 2014 r. w S. udzielił pomocy J. P. i M. J. w doprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w postaci pieniędzy w kwocie 3 000 zł, w ten sposób, że wystawił potwierdzający nieprawdę dokument, w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 09.07.2014 r. J. P. w firmie Centrum Pomocy (...) w S., którym to dokumentem następnie posłużył się J. P. w ten sposób, że w dnru 11 lipca 2014 r. zawarł umowę pożyczki w kwocie 3 000 zł z (...) S.A., posługując się w/w potwierdzającym nieprawdę dokumentem i tym samym wprowadził przedstawiciela w/w placówki w błąd co do faktu zatrudnienia J. P. w w/w firmie, rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat pożyczki, który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki,

t j. o czyn z art. 271 §1 kk w zb. z art. 18 §3 kk w zw. z art. 297 §1 kk w zb. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk

I.  J. P. uznaje za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów, ustalając, że stanowią one ciąg przestępstw i za przestępstwa te na podstawie art. 286 §1 kk w zw. z art. 14 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk w zw. z art. 91 §1 kk w zw. z art. 60 §6 pkt 4 kk przy zastosowaniu art. 60 §3 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 300 (trzystu) stawek dziennych po 100 (sto) złotych każda stawka.

II.  E. W. uznaje za winną popełnienia wszystkich zarzucanych jej czynów, ustalając, że stanowią one ciąg przestęsptw i za przestępstwa te na podstawie art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk w zw. z art. 91 §1 kk w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynów w zw. z art. 4 §1 kk wymierza jej karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk grzywnę w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych po 100 (sto) złotych każda stawka.

III.  Na podstawie art. 69 §1 i 2 kk i art. 70 §1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynów w zw. z art. 4 §1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat.

IV.  M. J. uznaje za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu czynów, ustalając, że stanowią one ciąg przestępstw i za przestępstwa te na podstawie art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk w zw. z art. 91 §1 kk wymierza mu karę 1 ( jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk grzywnę w wysokości 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda stawka.

V.  A. S. uznaje za winną popełnienia wszystkich zarzucanych jej czynów, ustalając, że stanowią one ciąg przestęsptw i za przestępstwa te na podstawie art. 19 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk w zw. z art. 91 §1 kk w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynów w zw. z art. 4 §1 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk grzywnę w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda stawka.

VI.  Na podstawie art. 69 §1 i 2 kk i art. 70 §1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynów w zw. z art. 4 §1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat.

VII.  P. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za przestępstwo to na podstawie art. 19 §1 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 11 §3 kk kk w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynu w zw. z art. 4 §1 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 §2 kk grzywnę w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 50 (pięćdziesiąt) złotych każda stawka.

VIII.  Na podstawie art. 69 §1 i 2 kk i art. 70 §1 pkt 1 kk w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynu w zw. z art. 4 §1 kk wykonanie wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat.

IX.  Na podstawie art. 627 kpk i art. 633 kpk zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe oraz na rzecz oskarżyciela posiłkowego poniesione przez niego wydatki w częściach związanych z ich udziałem w postępowaniu, a nadto wymierza im opłaty w następujących kwotach:

- J. P. 3000 (trzy tysiące) zł,

- E. W. 4300 (cztery tysiące trzysta) zł,

- M. J. 1500 (tysiąc pięćset) zł,

- A. S. 1800 (tysiąc osiemset) zł,

- P. M. 1180 (tysiąc sto osiemdziesiąt) zł.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 734/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. P., E. W.

w dniu 5 lutego 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 105 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 5 lutego 2015 r. J. P. (...) Usługi (...) z siedzibą w S. zawarł umowę o kredyt (...) Start - (...) nr (...) we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. oraz analiza biznes planu i tym samym wprowadził przedstawiciela banku w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 5 lutego 2015r. oskarżony J. P. zaciągnął kredyt w (...) Banku (...) S.A. w wysokości 105 000 zł. W uzyskaniu tego kredytu pomogła mu oskarżona E. W., która dostarczyła oskarżonemu potrzebne do uzyskania kredytu biznes plan, a także nieprawdziwe zaświadczenie o zatrudnieniu J. P. w firmie (...) sp. z o.o., które uzyskała od oskarżonej A. S..

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pismo z FM Bank (...) wraz załącznikami

231

zeznania B. P.

307-308, (...)

wyjaśnienia A. S.

(...)

1.1.2.

J. P., E. W.

w dniu 12 stycznia 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Gospodarczy Bank Spółdzielczy w B. z siedzibą w B. w postaci pieniędzy w kwocie 20 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 12 stycznia 2015 r. J. P. zawarł umowę o kredyt gotówkowy we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. i tym samym wprowadzili przedstawiciela banku w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) Bank z siedzibą w B.,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 12 stycznia 2015r. oskarżony J. P. zaciągnął kredyt w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w B. w wysokości 20 000 zł. W uzyskaniu tego kredytu pomogła mu oskarżona E. W., która dostarczyła oskarżonemu potrzebne do uzyskania kredytu nieprawdziwe zaświadczenie o zatrudnieniu J. P. w firmie (...) sp. z o.o., które uzyskała od oskarżonej A. S..

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pismo z (...) wraz załącznikami

229

wyjaśnienia A. S.

(...)

zeznania B. P.

307-308, (...)

zeznania M. R.

442-443, (...)

1.1.3.

J. P., E. W.

w dniu 25 lutego 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. F. S. z siedzibą w G. w postaci pieniędzy w kwocie 19 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 25 lutego 2015 r. J. P. zawarł umowę pożyczki konsumpcyjnej we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. i tym samym wprowadzili przedstawiciela (...) w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat pożyczki, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) z siedzibą w G.,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 25 lutego 2015r. oskarżony J. P. zaciągnął kredyt w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. w wysokości 19 000 zł. W uzyskaniu tego kredytu pomogła mu oskarżona E. W., która dostarczyła oskarżonemu potrzebne do uzyskania kredytu nieprawdziwe zaświadczenie o zatrudnieniu J. P. w firmie (...) sp. z o.o., które uzyskała od oskarżonej A. S..

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pismo z (...)

347-348

pismo z Kasa S. wraz załącznikami

349-352

pismo z (...) im. (...) wraz załącznikami

480-482, 516

wyjaśnienia A. S.

(...)

zeznania E. P.

388-389, (...)

1.1.4.

J. P.

w dniu 22 maja 2015 r. w S., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej usiłował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 38 000 zł Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. F. S. z siedzibą w G. w ten sposób, że wskazanym dniu przedłożył kolejno dwa wnioski pożyczkowe - pierwszy na kwotę 38 000 zł, a następny na kwotę 5 000 zł, w których zawarł pisemne stwierdzające nieprawdę oświadczenie o swoim zatrudnieniu w firmie (...) i tym samym usiłował wprowadzić przedstawiciela (...) w błąd co do faktu swojego zatrudnienia oraz rzeczywistych możliwości i zamiaru spłat rat pożyczki, a które to wnioski zostały odrzucone przez firmę (...), czym działał na szkodę (...) z siedzibą w G.,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 22 maja 2015r. oskarżony J. P. złożył 2 wnioski o uzyskanie pożyczki w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S. jeden w wysokości 38 000 zł., a drugi w wysokości 5 000 zł. Razem z powyższymi wnioskami złożył nieprawdziwe zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o, które otrzymał od oskarżonej E. W., które ta uzyskała od oskarżonej A. S.. Obu pożyczek oskarżony nie otrzymał, gdyż wnioski zostały odrzucone przez firmę (...).

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pismo z (...)

347-348

pismo z Kasa S. wraz załącznikami

349-352

pismo z (...) im. (...) wraz załącznikami

480-482, 516

1.1.5.

J. P.

w dniu 11 lipca 2014 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu z M. J., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w postaci pieniędzy w kwocie 3000 zł w ten sposób, że zawarł umowę pożyczki pieniężnej we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi od M. J. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w firmie Centrum Pomocy (...) w S. i tym samym wprowadził przedstawiciela firmy (...) w błąd co do faktu zatrudnienia, rzeczywistych możliwości oraz zamiaru spłaty rat pożyczki, czym działał na szkodę (...) S.A. z siedzibą w W.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 11 lipca 2014 roku oskarżony J. P. zawarł umowę pożyczki w kwocie 3 000 zł z (...) S.A.. W tym celu posłużył się nieprawdziwym zaświadczeniem o zatrudnieniu i dochodach w firmie Centrum Pomocy (...) w S., które uzyskał od oskarżonego M. J..

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pisma z (...) S.A. wraz załącznikami

518-520

1.1.6.

M. J.

w dniu 11 lipca 2014 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu z J. P., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w postaci pieniędzy w kwocie 3000 zł w ten sposób, że dostarczył J. P. stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w firmie Centrum Pomocy (...) w S. na podstawie których J. P. zawarł umowę pożyczki pieniężnej we wskazanej wyżej kwocie i tym samym wprowadził przedstawiciela firmy (...) w błąd co do faktu zatrudnienia, rzeczywistych możliwości oraz zamiaru spłaty rat pożyczki, czym działał na szkodę (...) S.A. z siedzibą w W.,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 11 lipca 2014 roku oskarżony J. P. zawarł umowę pożyczki w kwocie 3 000 zł z (...) S.A.. W tym celu posłużył się nieprawdziwym zaświadczeniem o zatrudnieniu i dochodach w firmie Centrum Pomocy (...) w S., które uzyskał od oskarżonego M. J..

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pisma z (...) S.A. wraz załącznikami

518-520

1.1.7.

J. P., M. J.

w dniu 2 września 2014 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 76 806,00 zł uzyskanych z tytułu zawartej przez J. P. (...) Usługi (...) z siedzibą w S. umowy leasingu finansowego nr (...) na korzystanie za wynagrodzeniem pieniężnym z samochodu m-ki M. (...), który fikcyjnie został sprzedany leasingodawcy przez inną osobę i którego faktycznie nie użytkował J. P., którą to umowę leasingu J. P. zawarł na podstawie nierzetelnych dokumentów zorganizowanych przez M. J. takich jak: umowa sprzedaży pojazdu, protokół zdawczo-odbiorczy, wizja lokalna, specyfikacja przedmiotu pojazdu, tym samym wprowadzając przedstawiciela leasingodawcy w błąd co do faktycznego posiadania i użytkowania pojazdu oraz co do zamiaru spłaty rat leasingowych, podczas gdy w rzeczywistości miejsce znajdowania się pojazdu nie jest znane a raty leasingowe nie zostały spłacone

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 2 września 2014 roku oskarżony J. P. zawarł umowę leasingu z (...) sp. z o.o. samochodu M. (...) o wartości 76 806 zł. Do zawarcia tej umowy namówił go oskarżony M. J., który dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy takie jak umowa sprzedaży pojazdu, protokół zdawczo-odbiorczy, wizja lokalna, specyfikacja przedmiotu pojazdu. W celu zawarcia powyższej umowy M. J. pomógł J. P. założyć firmę o nazwie Usługi (...).

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pismo z (...) (...) wraz załącznikami

227

dokumentacja z Idea (...)

281, 284-289

pismo z (...) (...) wraz załącznikami

338-340

zeznania J. Ś.

303-305, (...)

zeznania S.

264-266, (...)

zeznania M. P.

(...)

zeznania M. B.

274-277

zeznania M. W.

391-392, 1985

zeznania świadka E. H.

493-494, (...)

1.1.8.

A. S.

w okresie od daty bliżej nieustalonej do 12 stycznia 2015 r. w S. udzieliła pomocy J. P. i E. W. w doprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Banku Spółdzielczego w B. w postaci pieniędzy w kwocie 20 000 zł, w ten sposób, że wystawiła stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia z dnia 09.01.2015 r. J. P. w firmie (...) sp. z o.o., którymi to dokumentami następnie posłużyli się J. P. i E. W. w ten sposób, że J. P. za pośrednictwem E. W. w dniu 12 stycznia 2015 r. zawarł umowę o kredyt gotówkowy w kwocie 20 000 zł z (...) w B., posługując się w/w stwierdzającymi nieprawdę dokumentami i tym samym wprowadzili przedstawicieli w/w placówki w błąd co do faktu zatrudnienia J. P., rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona A. S. zatrudniona była jako księgowa w firmie (...) sp. z o.o.. Oskarżona wystawiła niezgodne z prawdą dokumenty takie jak: zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia J. P. z dnia 09.01.2015r., z dnia 03.02.2015r., z dnia 24.02.2015r., obliczenie dochodu za okres styczeń - grudzień 2014r., w firmie Usługi ogólnobudowlane (...), informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014. Dokumentami tymi oskarżony posłużył się w celu uzyskania kredytu w wysokości 20 000 zł w Gospodarczym B. Spółdzielczym w B., kredytu w wysokości 105 000 zł w (...) Banku (...) S.A. , kredytu w wysokości 19 000 zł w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S..

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pismo z (...) wraz załącznikami

229

wyjaśnienia A. S.

(...)

1.1.9.

A. S.

w okresie od daty bliżej nieustalonej do 5 lutego 2015 r. w S. udzieliła pomocy J. P. i E. W. w doprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. w kwocie 105 000 zł w ten sposób, że wystawiła stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu z dnia 03.02.2015 r.J. P. w firmie (...) sp. z o.o. i obliczenie dochodu za okres styczeń-grudzień 2014 r. w firmie Usługi (...) jakub P., którymi to dokumentami następnie posłużyli się J. P. i E. W. w ten sposób, że J. P. za pośrednictwem E. W. w dniu 5 lutego 2015 r. zawarł umowę o kredyt w kwocie 105 000 zł w (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. posługując się w/w stwierdzającymi nieprawdę dokumentami i tym samym wprowadzili przedstawicieli w/w placówki w błąd co do faktu zatrudnienia J. P., rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania w/w kredytu

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona A. S. zatrudniona była jako księgowa w firmie (...) sp. z o.o.. Oskarżona wystawiła niezgodne z prawdą dokumenty takie jak: zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia J. P. z dnia 09.01.2015r., z dnia 03.02.2015r., z dnia 24.02.2015r., obliczenie dochodu za okres styczeń - grudzień 2014r., w firmie Usługi ogólnobudowlane (...), informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014. Dokumentami tymi oskarżony posłużył się w celu uzyskania kredytu w wysokości 20 000 zł w Gospodarczym B. Spółdzielczym w B., kredytu w wysokości 105 000 zł w (...) Banku (...) S.A. , kredytu w wysokości 19 000 zł w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S..

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pismo z FM Bank (...) wraz załącznikami

231

wyjaśnienia A. S.

(...)

1.1.10.

A. S.

w okresie od daty bliżej nieustalonej do 25 lutego 2015 r. w S. udzieliła pomocy J. P. i E. W. w doprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. w kwocie 19 000 zł w ten sposób, że wystawiła stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu J. P. w firmie (...) sp. z o.o., z dnia 24.02.2015 r., informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014, którymi to dokumentami następnie posłużyli się J. P. i E. W. w ten sposób, że J. P. za pośrednictwem E. W. w dniu 25 lutego 2015 r. zawarł umowę pożyczki w kwocie 19 000 zł z (...) im. (...) z siedzibą w G. posługując się w/w stwierdzającymi nieprawdę dokumentami i tym samym wprowadzili przedstawicieli w/w placówek w błąd co do faktu zatrudnienia J. P., rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, które to dokumenty miały istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona A. S. zatrudniona była jako księgowa w firmie (...) sp. z o.o.. Oskarżona wystawiła niezgodne z prawdą dokumenty takie jak: zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia J. P. z dnia 09.01.2015r., z dnia 03.02.2015r., z dnia 24.02.2015r., obliczenie dochodu za okres styczeń - grudzień 2014r., w firmie Usługi ogólnobudowlane (...), informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2014. Dokumentami tymi oskarżony posłużył się w celu uzyskania kredytu w wysokości 20 000 zł w Gospodarczym B. Spółdzielczym w B., kredytu w wysokości 105 000 zł w (...) Banku (...) S.A. , kredytu w wysokości 19 000 zł w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej im. F. S..

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

pismo z (...)

347-348

pismo z Kasa S. wraz załącznikami

349-352

pismo z (...) im. (...) wraz załącznikami

480-482, 516

wyjaśnienia A. S.

(...)

Oskarżona A. S. w chwili popełnienia czynów nie miała wyłączonej ani ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

opinia sądowo- psychiatryczna

(...)- (...)

Oskarżona A. S. nie była w przeszłości karana.

dane o karalności

(...), (...), (...)

Oskarżony J. P. nie był w przeszłości karany.

dane o karalności

(...), (...), (...)

Oskarżona E. W. była uprzednio karana.

dane o karalności

(...)- (...), (...)- (...), 1931-1932

Oskarżony M. J. był w przeszłości wielokrotnie karany.

dane o karalności

(...)-1450, (...)- (...), 1936-1937

Oskarżony P. M. był uprzednio karany na terytorium Niemiec.

dane o karalności

(...)- (...), 1760- (...), 1934-1935

Oskarżony J. P. w chwili popełnienia czynów nie miała wyłączonej ani ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

opinia sądowo - psychiatryczna

561-565

1.1.11.

P. M.

w okresie od daty bliżej nieustalonej do dnia 11 lipca 2014 r. w S. udzielił pomocy J. P. i M. J. w doprowadzeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w postaci pieniędzy w kwocie 3 000 zł, w ten sposób, że wystawił potwierdzający nieprawdę dokument, w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 09.07.2014 r. J. P. w firmie Centrum Pomocy (...) w S., którym to dokumentem następnie posłużył się J. P. w ten sposób, że w dnru 11 lipca 2014 r. zawarł umowę pożyczki w kwocie 3 000 zł z (...) S.A., posługując się w/w potwierdzającym nieprawdę dokumentem i tym samym wprowadził przedstawiciela w/w placówki w błąd co do faktu zatrudnienia J. P. w w/w firmie, rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat pożyczki, który to dokument miał istotne znaczenie dla uzyskania w/w pożyczki,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony P. M. prowadził działalność gospodarczą pod firmą Centrum Pomocy (...) w S.. Wystawił on stwierdzający nieprawdę dokument w postaci zaświadczenia z dnia 09.07.2014r. o zatrudnieniu i zarobkach J. P.. Dokument ten posłużył J. P. do uzyskania pożyczki w kwocie 3000 zł od (...) S.A.

wyjaśnienia J. P.

533-540, 573-580, (...)

opinie pismoznawcze

596-619, 2008-2014

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

E. W.

- w dniu 5 lutego 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 105 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 5 lutego 2015 r. J. P. (...) Usługi (...) z siedzibą w S. zawarł umowę o kredyt (...) Start - (...) nr (...) we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. oraz analiza biznes planu i tym samym wprowadził przedstawiciela banku w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w W..

- w dniu 12 stycznia 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Gospodarczy Bank Spółdzielczy w B. z siedzibą w B. w postaci pieniędzy w kwocie 20 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 12 stycznia 2015 r. J. P. zawarł umowę o kredyt gotówkowy we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. i tym samym wprowadzili przedstawiciela banku w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat kredytowych, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) Bank z siedzibą w B..

- w dniu 25 lutego 2015 r. w S., działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Spółdzielczą (...)��ciowo-Kredytową im. F. S. z siedzibą w G. w postaci pieniędzy w kwocie 19 000 zł w ten sposób, że za pośrednictwem E. W. w dniu 25 lutego 2015 r. J. P. zawarł umowę pożyczki konsumpcyjnej we wskazanej wyżej kwocie posługując się uzyskanymi za pośrednictwem E. W. stwierdzającymi nieprawdę dokumentami takimi jak: zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...) sp. z o.o. i tym samym wprowadzili przedstawiciela (...) w błąd co do rzeczywistych możliwości i zamiaru spłaty rat pożyczki, a część pieniędzy uzyskanych z kredytu J. P. przekazał dla E. W., czym działali na szkodę (...) z siedzibą w G..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony J. P. korzystał z jej pomocy jedynie odnośnie procedur związanych z zaciąganiem kredytów. Nie dostarczała J. P. żadnych dokumentów i nie osiągnęła żadnych korzyści majątkowych z kredytów zaciągniętych przez J. P.. M., że J. P. jest zatrudniony w firmie (...).

wyjaśnienia oskarżonej E. W.

413-416, (...)

1.2.2.

M. J.

- w dniu 11 lipca 2014 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu z J. P., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) S.A. w postaci pieniędzy w kwocie 3000 zł w ten sposób, że dostarczył J. P. stwierdzające nieprawdę dokumenty, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach w firmie Centrum Pomocy (...) w S. na podstawie których J. P. zawarł umowę pożyczki pieniężnej we wskazanej wyżej kwocie i tym samym wprowadził przedstawiciela firmy (...) w błąd co do faktu zatrudnienia, rzeczywistych możliwości oraz zamiaru spłaty rat pożyczki, czym działał na szkodę (...) S.A. z siedzibą w W..

- w dniu 2 września 2014 r. w S. działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. w postaci pieniędzy w kwocie 76 806,00 zł uzyskanych z tytułu zawartej przez J. P. (...) Usługi (...) z siedzibą w S. umowy leasingu finansowego nr (...) na korzystanie za wynagrodzeniem pieniężnym z samochodu m-ki M. (...), który fikcyjnie został sprzedany leasingodawcy przez inną osobę i którego faktycznie nie użytkował J. P., którą to umowę leasingu J. P. zawarł na podstawie nierzetelnych dokumentów zorganizowanych przez M. J. takich jak: umowa sprzedaży pojazdu, protokół zdawczo-odbiorczy, wizja lokalna, specyfikacja przedmiotu pojazdu, tym samym wprowadzając przedstawiciela leasingodawcy w błąd co do faktycznego posiadania i użytkowania pojazdu oraz co do zamiaru spłaty rat leasingowych, podczas gdy w rzeczywistości miejsce znajdowania się pojazdu nie jest znane a raty leasingowe nie zostały spłacone.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Nie dostarczał J. P. żadnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pożyczki oraz do zawarcia umowy Leasingowej. J. P. założył firmę budowlaną, którą prowadził z jego ojcem Z. J..

wyjaśnienia M. J.

427-430, 547-548

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia J. P.

J. P. sam dokonał zawiadomienia o przestępstwach, których dopuścił wraz z innymi osobami. Ta okoliczność w oczywisty sposób wskazuje na wiarygodność jego wyjaśnień. Trudno uznać za prawdopodobne, aby oskarżony sam siebie, bezpodstawnie naraził na odpowiedzialność karną. Nadto wyjaśnienia oskarżonego zostały zweryfikowane dowodami z dokumentów oraz zeznaniami świadków. Większość dowodów w sprawie potwierdza wiarygodność wyjaśnień oskarżonego. Z powyższych względów wiarygodność wyjaśnień J. P. nie budzi żadnych wątpliwości.

wyjaśnienia A. S.

Wprawdzie w toku postępowania przygotowawczego oskarżona nie przyznała się do winy, jednakże w toku postępowania sądowego zmieniła swoje stanowisko w sprawie. Przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia korespondujące z wyjaśnieniami J. P. oraz innymi wiarygodnymi dowodami przeprowadzonymi w sprawie.

zeznania B. P.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

1.1.2

pismo z (...) wraz załącznikami

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

wyjaśnienia A. S.

jak wyżej

zeznania B. P.

jak wyżej

zeznania M. R.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

1.1.3

pismo z Kasa S. wraz załącznikami

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

pismo z (...) im. (...) wraz załącznikami

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

pismo z (...)

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

wyjaśnienia A. S.

jak wyżej

zeznania E. P.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

1.1.4

pismo z Kasa S. wraz załącznikami

jak wyżej

pismo z (...) im. (...) wraz załącznikami

jak wyżej

pismo z (...)

jak wyżej

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

1.1.5

pisma z (...) S.A. wraz załącznikami

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

1.1.6

pisma z (...) S.A. wraz załącznikami

jak wyżej

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

1.1.7

dokumentacja z Idea (...)

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

pismo z Idea (...) wraz załącznikami

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

zeznania J. Ś.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

zeznania M. B.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

zeznania M. P.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

zeznania S.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

zeznania M. W.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

zeznania świadka E. H.

Korespondują z wyjaśnieniami J. P. oraz dowodami z dokumentów.

1.1.8

pismo z (...) wraz załącznikami

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

wyjaśnienia A. S.

jak wyżej

1.1.9

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

wyjaśnienia A. S.

jak wyżej

1.1.10

pismo z Kasa S. wraz załącznikami

jak wyżej

pismo z (...) im. (...) wraz załącznikami

jak wyżej

pismo z (...)

jak wyżej

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

wyjaśnienia A. S.

jak wyżej

dane o karalności

Autentyczność dokumentów zgromadzonych w sprawie nie budzi żadnych wątpliwości i nie była kwestionowana w toku postępowania przez strony.

opinia sądowo- psychiatryczna

Opinie biegłych zostały sporządzone prawidłowo przez biegłych posiadających należytą wiedzę i nie były kwestionowane przez strony.

1.1.11

opinie pismoznawcze

Opinie biegłych zostały sporządzone prawidłowo przez biegłych posiadających należytą wiedzę i nie były kwestionowane przez strony.

wyjaśnienia J. P.

jak wyżej

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonej E. W.

Sprzeczne z wyjaśnieniami oskarżonego J. P., mające na celu jedynie uniknięcie odpowiedzialności karnej.

1.2.2

wyjaśnienia M. J.

Sprzeczne z wyjaśnieniami oskarżonego J. P., mające na celu jedynie uniknięcie odpowiedzialności karnej.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I, II

J. P., E. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżona E. W. uzyskała od A. S. stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu w firmie (...), nadto sporządziła stwierdzający nieprawdę dokument w postaci analizy biznes planu. Dokumenty te potrzebne do uzyskania kredytów przekazała oskarżonemu J. P., który posłużył się nimi przy uzyskaniu kredytów w (...) Banku (...) S. A.., w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w B. oraz w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S.. Posługując się sfałszowanymi dokumentami potrzebnymi do uzyskania kredytu bankowego oskarżeni swoim zachowaniem wyczerpali znamiona przestępstwa z art. 297 §1 kk. Nadto w ten sposób doprowadzili banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę kredytów J. P., wprowadzając je w błąd co do możliwości spłaty kredytów oraz zamiaru ich spłaty. Ponieważ oskarżeni działali w powyższy sposób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ich zachowanie wyczerpało również znamiona przestępstwa z art. 286 §1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

J. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony J. P. posługując się fałszywym zaświadczeniem o zatrudnieniu w firmie (...) złożył 2 wnioski o kredyty w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej im. F. S., chcąc w ten sposób wprowadzić je w błąd co do możliwości oraz zamiaru spłaty kredytów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci dwóch kredytów. Do uzyskania kredytów jednak nie doszło ze względu na to, ze kredytodawca odrzucił oba wnioski. Takim zachowaniem oskarżony wyczerpał znamiona usiłowania (art. 13 §1 kk) popełnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 286 §1 kk w zbiegu z art. 297 §1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

J. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony M. J. uzyskał od P. M. stwierdzający nieprawdę dokument w postaci zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu w firmie Centrum Pomocy (...) w S.. Dokument ten potrzebny do uzyskania pożyczki przekazał oskarżonemu J. P., który posłużył się nim przy uzyskaniu pożyczki w (...) S. A.. Posługując się sfałszowanym dokumentem, poświadczającym nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, potrzebnym do uzyskania pożyczki oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 273 kk. Nadto w ten sposób doprowadził firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę pożyczki, wprowadzając ją w błąd co do możliwości jej spłaty oraz zamiaru spłaty. Ponieważ oskarżony działał w powyższy sposób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jego zachowanie wyczerpało również znamiona przestępstwa z art. 286 §1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

IV

M. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony M. J. uzyskał od P. M. stwierdzający nieprawdę dokument w postaci zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu w firmie Centrum Pomocy (...) w S.. Dokument ten potrzebny do uzyskania pożyczki przekazał oskarżonemu J. P., który posłużył się nim przy uzyskaniu pożyczki w (...) S. A.. Posługując się sfałszowanym dokumentem, poświadczającym nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, potrzebnym do uzyskania pożyczki oskarżony razem z J. P. swoim zachowaniem wyczerpali znamiona przestępstwa z art. 273 kk. Nadto w ten sposób doprowadzili firmę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę pożyczki, wprowadzając ją w błąd co do możliwości jej spłaty oraz zamiaru spłaty. Ponieważ oskarżeni działali w powyższy sposób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ich zachowanie wyczerpało również znamiona przestępstwa z art. 286 §1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I, IV

J. P., M. J.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony M. J. uzyskał stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci umowy sprzedaży pojazdu, protokołu zdawczo-odbiorczego, wizji lokalnej, specyfikacji przedmiotu pojazdu. Dokumenty te potrzebne do do zawarcia umowy leasingu przekazał oskarżonemu J. P., który posłużył się nimi przy zawieraniu umowy leasingu z (...) sp. z o.o.. Posługując się sfałszowanymi dokumentami, poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne, potrzebnymi do zawarcia umowy leasingu oskarżeni swoim zachowaniem wyczerpali znamiona przestępstwa z art. 273 kk. Nadto w ten sposób doprowadzili firmę leasingową do niekorzystnego rozporządzenia mieniem , wprowadzając ją w błąd co do faktycznego posiadania i użytkowania pojazdu oraz co do zamiaru spłaty rat leasingowych. Ponieważ oskarżeni działali w powyższy sposób w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ich zachowanie wyczerpało również znamiona przestępstwa z art. 286 §1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

V

A. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżona A. S. będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów sporządziła fałszywe dokumenty w postaci zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach oskarżonego J. P., a nadto sporządziła fałszywy dokument w postaci obliczenia dochodu za okres styczeń-grudzień 2014r. w firmie Usługi (...). Takim zachowaniem wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 271 §1 kk. Następnie dokumenty te przekazała E. W., która wspólnie z J. P. posłużyła się nimi celem uzyskania kredytów. W ten sposób oskarżona udzieliła J. P. i E. W. pomocnictwa (art. 18 §3 kk) w popełnieniu przestępstw z art. 286 §1 kk w zbiegu z art. 297 §1 kk.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

VII

P. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony P. M. będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu sporządził fałszywy dokument w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach oskarżonego J. P.. Takim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 271 §1 kk. Następnie dokument ten przekazał M. J., który wspólnie z J. P. posłużył się nim celem uzyskania pożyczki. W ten sposób oskarżony udzielił J. P. i M. J. pomocnictwa (art. 18 §3 kk) w popełnieniu przestępstw z art. 286 §1 kk w zbiegu z art. 297 §1 kk. W świetle opinii biegłego nie budzi żadnych wątpliwości, że zaświadczenie to zostało wypełnione przez oskarżonego P. M.. Sam oskarżony nie przyznając się do winy, wyjaśnił, że zaświadczenie zawiera pismo podobne do jego charakteru pisma, a więc mogło zostać wypełnione treścią przez niego. Oskarżony zaprzeczył, aby to on podpisał się pod tym zaświadczeniem. W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego są niewiarygodne. Należy wskazać, iż w miejscu podpisu znajduje się pieczątka imienna P. M. oraz podpis w postaci parafy. Biegła stwierdziła, że nie można ustalić czy parafa ta została sporządzona przez oskarżonego. Trudne byłoby ustalenie kto sporządził podpis w postaci parafy. Zdaniem Sądu fakt wypełnienia zaświadczenia przez oskarżonego oraz fakt, że w miejscu podpisu znajduje się jego pieczątka imienna przesądza o tym, że to właśnie oskarżony sporządził podpis w postaci parafy, a więc sfałszowane zaświadczenie zostało przez niego w całości sporządzone.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. P.

I

I-V, VII

Wymierzono karę z nadzwyczajnym jej złagodzeniem stosując art. 60 §3 kk. Oskarżony współdziałał w popełnianiu przestępstw z innymi osobami to jest z E. W., i M. J.. Sam zawiadomił organy ścigania o popełnionych przez siebie przestępstwach. Złożył wyjaśnienia, w których ujawnił wszystkie istotne okoliczności popełnionych czynów zabronionych. Nadto udzielił informacji pozwalających na postawienie w stan oskarżenia innych osób to jest E. W., A. S., M. J. i P. M.. W takiej sytuacji zastosowanie wobec oskarżonego nadzwyczajnego złagodzenia kary przez Sąd było obligatoryjne. Ponieważ w przypadku oskarżonego dolną granicę ustawowego zagrożenia stanowiła kara pozbawienia wolności niższa od roku, w myśl art. 60 §6 pkt 4 kk nadzwyczajne złagodzenie kary polegało na wymierzeniu kary grzywny albo ograniczenia wolności. Oskarżony w przeszłości nie był karany, ani przed popełnieniem przypisanych mu czynów ani po ich popełnieniu, od którego upłynęło już kilka lat. Dlatego Sąd zdecydował się na wymierzenie kary łagodniejszego rodzaju czyli kary grzywny. Wysokość grzywny została ustalona przy uwzględnieniu ilości czynów, działania przez oskarżonego ciągiem przestępstw oraz wysokości korzyści majątkowej uzyskanej przez oskarżonego.

E. W.

II, III

I-III

Wymierzając oskarżonej karę Sąd na niekorzyść oskarżonej policzył działanie przez nią ciągiem przestępstw, ilość popełnionych czynów zabronionych oraz wysokość wyrządzonych przestępstwami szkód. Kara 2 lat pozbawienia wolności w ocenie Sądu jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionych przez nią czynów. Na korzyść oskarżonej należało policzyć to, że w chwili popełnienia przypisanych jej czynów zabronionych była ona osobą niekaraną. Okoliczność tą Sąd miał na uwadze również przy warunkowym zawieszeniu wykonania wymierzonej oskarżonej kary pozbawienia wolności. Warunkowe zawieszenie wykonania kary było możliwe dzięki zastosowaniu w myśl art. 4 §1 kk wobec oskarżonej kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynów, a więc względniejszych dla oskarżonej i pozwalających na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze przekraczającym 1 rok. Wobec tego, że oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej niezależnie od kary pozbawienia wolności Sąd wymierzył oskarżonej grzywnę, której wysokość dostosowana została do wielkości szkód wyrządzonych przestępstwami oraz korzyści majątkowych uzyskanych przez oskarżoną.

M. J.

IV

VI, VII

Przy wymiarze kary na niekorzyść oskarżonego należało policzyć jego uprzednią karalność, wysokość wyrządzonych przestępstwami szkód oraz działanie ciągiem przestępstw. Kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonemu. Nadto podstawą do wymierzenia grzywny był fakt osiągnięcia przez oskarżonego i działania przez niego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ze względu na karalność oskarżonego w chwili popełnienia czynów oraz jego uprzednią wielokrotną karalność, brak było podstaw do warunkowego zawieszenia wykonania wymierzonej oskarżonemu kary.

A. S.

V, VI

VIII-X

Wymierzając oskarżonej karę Sąd na niekorzyść oskarżonej policzył działanie przez nią ciągiem przestępstw, ilość popełnionych czynów zabronionych oraz wysokość wyrządzonych przestępstwami szkód. Kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w ocenie Sądu jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionych przez nią czynów. Na korzyść oskarżonej należało policzyć to, że udzieliła ona jedynie pomocnictwa do popełnienia czynów zabronionych, w toku postępowania sądowego przyznała się do ich popełnienia, jest osobą niekaraną. Okoliczność uprzedniej niekaralności Sąd miał na uwadze również przy warunkowym zawieszeniu wykonania wymierzonej oskarżonej kary pozbawienia wolności. Warunkowe zawieszenie wykonania kary było możliwe dzięki zastosowaniu w myśl art. 4 §1 kk wobec oskarżonej kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynów, a więc względniejszych dla oskarżonej i pozwalających na warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze przekraczającym 1 rok. Wobec tego, że oskarżona działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej niezależnie od kary pozbawienia wolności Sąd wymierzył oskarżonej grzywnę, której wysokość dostosowana została do wielkości szkód wyrządzonych przestępstwami.

P. M.

VII

XI

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd na niekorzyść oskarżonego policzył jego uprzednią karalność. Kara 10 miesięcy pozbawienia wolności w ocenie Sądu jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu. Na korzyść oskarżonego należało policzyć to, że w chwili popełnienia przypisanego mu czynu zabronionego był on osobą niekaraną oraz, że udzielił on jedynie pomocnictwa do popełnienia czynu zabronionego. Niekaralność oskarżonego w chwili popełnienia czynu Sąd miał na uwadze również przy warunkowym zawieszeniu wykonania wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności. Dzięki zastosowaniu w myśl art. 4 §1 kk wobec oskarżonego kodeksu karnego w brzmieniu obowiązującym w chwili popełnienia czynu, a więc względniejszym dla oskarżonego nie było konieczne orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku związanego z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Wobec tego, że oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej niezależnie od kary pozbawienia wolności Sąd wymierzył oskarżonemu grzywnę, której wysokość dostosowana została do wielkości szkody wyrządzonej przestępstwem.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie orzekł o obowiązku naprawienia szkód wyrządzonych przestępstwami, gdyż w aktach sprawy znajdują się prawomocne orzeczenia sądowe wskazujące na to, że w powyższej kwestii zapadły już rozstrzygnięcia. Tym samym orzeczenie obowiązku naprawienia szkód było niedopuszczalne w myśl art. 415 §1 kpk.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IX

Wobec wydania wyroku skazującego obciążono oskarżonych kosztami postępowania w częściach związanych z ich udziałem w postępowaniu oraz wymierzono wobec nich stosowne opłaty.

7.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Błogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Piotr Pałczak
Data wytworzenia informacji: